L’Ajuntament d’Alacant va a informar en el Ple de hui dijous 27 de setembre de la constitució de la Comissió no permanent per a elaborar el Pla de Protecció del Patrimoni Cultural durant la celebració de les seues Festes.

La Comissió creada per decret d’alcaldia va a estar composta per dos regidors de cadascun dels grups polítics, i va a ser convocada en un termini inferior a dos mesos, amb sessions que seran de caràcter públic.

El regidor de Festes, José Ramón González, va explicar que tal com es va establir en acord plenari “van a participar amb veu però sense vot com convidats professionals i especialistes que la comissió determine per a enriquir-la, informant que ja s’ha acordat que es nomenen representants de la Universitat d’Alacant, Federació de Fogueres, Gremi d’Artistes, SPEIS i Policia Local d’Alacant”.

Així mateix informar que l’objectiu d’aquesta comissió és protegir el patrimoni de la nostra ciutat i els llocs més emblemàtics, i per a açò es va a crear un document que propose les mesures a implementar des de l’Ajuntament d’Alacant durant la celebració de les nostres festes.

A més està previst en l’ordre del dia del Ple proposar l’expedient per a designar les festes locals de caràcter tradicional per a confeccionar el calendari laboral del pròxim any 2019. La proposta estableix que el dijous 2 de maig, se celebre la festivitat del dia de Santa Faç, i el dimarts 25 de juny, el dia posterior a la celebració de les festes de Sant Joan.