L’Ajuntament d’Alacant, a través de la regidoria de Cultura, dirigida per l’edil Antonio Manresa, obrirà la convocatòria de la IV edició de VisualBuit, un concurs promogut en el Centre Cultural Les Cigarreras, que sorgeix amb la finalitat d’incentivar la producció audiovisual i afavorir la creació d’un teixit creatiu novell /alternatiu a la ciutat d’Alacant. El concurs compta amb la concessió de tres premis, amb una dotació de 3.000 euros, a projectes audiovisuals inèdits per a la realització d’un curtmetratge.

L’edil de cultura ha destacat com a novetat que “s’amplia l’àmbit geogràfic dels participants a tota la província d’Alacant, i s’incrementa la quantia dels premis amb 1.000 euros més que en l’edició passada”.

Per a optar a aquest premi els projectes audiovisuals han de ser inèdits i a ell es poden presentar entitats privades sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, empreses privades, incloses les comunitats de béns i societats civils amb objecte mercantil, que realitzen activitats de caràcter cultural i tinguen el seu domicili social en territori de la província d’Alacant i els/as treballadors/as autònoms/as que realitzen activitats de caràcter cultural. És important destacar que tots ells han de tindre el seu domicili fiscal a la província d’Alacant. La presentació de projectes es realitzarà a través de formulari habilitat en la web municipal o través de la seu electrònica de l’Ajuntament («Altres sol·licituds no normalitzades»).

El termini de presentació serà de 10 dies hàbils després de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la província

Bases: http://bit.ly/visualbuit