“La ciutat d’Alacant ha viscut una jornada històrica -en paraules de l’alcalde d’Alacant, Luis Barcala – amb la posada en marxa de la fase final de l’actuació que portarà a la recuperació de l’Antiga Fàbrica de Tabacs per a convertir-la en el cor sociocultural de la ciutat i en la punta de llança de la recuperació de tots els barris que envolten el complex de les Cigarreras”.

Aquestes paraules de l’alcalde s’han pronunciat en l’acte de presentació del Pla Director d’intervenció i Usos del complex Les Cigarreras, elaborat pel prestigiós estudi de l’arquitecte Ramón Esteve, que ha participat en l’esdeveniment al costat dels edils Antonio Peral i Adrián Santos Pérez, implicats tots dos en les iniciatives que s’impulsen a través del Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) d’Alacant.

“L’impuls que l’actual equip de govern ha donat al desenvolupament d’aquesta iniciativa, que quan arribem al govern municipal estava en un baixíssim nivell d’execució, que no aconseguia el 2 per cent, ens permet assegurar que hui estem fent el pas definitiu per a la culminació efectiva del projecte Edusi Cigarreras i amb això l’execució de la rehabilitació completa de la Casa de Misericòrdia, amb una superfície a rehabilitar d’uns 7.405 metres quadrats”, ha explicat l’alcalde Barcala.

Dau l’ambiciós del projecte i que necessàriament havia d’abordar-se en etapes, la recuperació de l’Antiga Fàbrica de Tabacs i la seua posada en valor s’ha plantejat a través d’un pla director que, incorporant les actuacions parcials realitzades anteriorment, intenta dotar de coherència a l’actuació en el seu conjunt, per a aconseguir com a meta última una gestió i conservació sostenible de l’immoble i la seua perfecta integració amb l’àrea urbana de la qual forma part i ha de ser motor de dinamització.

Sobre la base d’aquesta proposta, el mes de desembre passat es va adjudicar a Ramon Esteve la Redacció del Pla Director d’Intervenció i Usos de l’àmbit EDUSI, desenvolupament OI4, estudi previ del conjunt arquitectònic «Las Cigarreras» i redacció del projecte bàsic i d’execució per a la rehabilitació de la Fase I «Antiga casa de Misericòrdia, després de la selecció del Comité d’Experts com a millor projecte dels 7 projectes presentats. L’import de l’adjudicació ascendeix a 559.746.-€.

FASES.

Per la pròpia limitació pressupostària de la línia d’actuació amb cofinançament EDUSI, on s’emmarca aquesta intervenció (4.700.000,00€), es van establir 5 fases de desenvolupament del projecte:

1a Fase .- Alçament de planimetria, redacció i execució del Projecte de demolicions tendents a la recuperació tipològica de les edificacions de l’antiga fàbrica de tabacs. Executat 43.378€.

2a Fase.- Execució del Projecte de demolicions per a la recuperació tipològica de les edificacions. Executat 457.221€

3a Fase.- Redacció del Pla Director d’intervenció i usos del complex Les Cigarreras, així com el projecte d’execució de la rehabilitació de l’antiga Casa de Misericòrdia. Adjudicat 559.746€

4a Fase.- “Projecte d’intervencions de protecció i recuperació en Les Cigarreras”. Inici de la licitació 552.000€.

5a Fase .- Execució de les obres de rehabilitació de l’antiga Casa de Misericòrdia. Fase I. Obres 2022.

“L’objectiu del conjunt de l’actuació és aconseguir un equipament que estiga obert al seu entorn més pròxim, a les persones residents en els barris més pròxims. Alhora, un equipament de ciutat capaç d’aconseguir un enfortiment de l’entorn, un impacte tant a nivell econòmic com a nivell social, configurant-se com un focus dinamitzador del territori”, ha explicat Barcala.

La presentació oficial del Director d’Intervenció i Usos dissenyat per l’estudi d’arquitectura Ramón Esteve “inicia el procés participatiu inherent al projecte per a confirmar els usos amb els veïns, associacions i entitats del territori on es va dur a terme”, ha explicat el primer edil.

La participació es proposa a dues escales: l’àrea urbana definida com a marc espacial de l’actuació i les seues connexions amb l’entorn, i la zona concreta en la qual es programen actuacions especifiques.

La EDUSI Alacant implica la regeneració física, mediambiental i social d’aquesta part de la ciutat, connectant els seus barris, fomentant l’eficiència energètica i la mobilitat per als vianants i revertint els processos de degradació detectats. Al seu torn, propícia el desenvolupament d’actuacions dirigides a potenciar les oportunitats de la ciutat i aprofitar els seus actius (el clima, el patrimoni cultural i històric, els espais naturals i el turisme) , que són fonamentals per al creixement socioeconòmic, l’increment de la qualitat de vida dels seus ciutadans i la millora del posicionament d’Alacant entre les ciutats del seu entorn.

Cal destacar que actualment la EDUSI Alacant porta un 40% executat, amb inversions finalitzades com ara d’eficiència energètica i millora de l’enllumenat públic (1.000.000€), en mobilitat i intervenció viària (1.200.000€), condicionament de zones verdes (1.600.000€), millora en l’ús i qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació (960.000€), Recuperació del Patrimoni (1.500.000€), suport a la recuperació econòmica de l’àrea i millora de les competències dels aturats (770.000€), desenvolupament de programes d’atenció social (735.000€) i optimització de dotacions existents (460.000€).

Aquest projecte està cofinançat per la Comissió Europea amb càrrec al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins de l’Eix 12 «Eix Urbà» del Programa Operatiu de Creixement Sostenible, per a la programació 2014-2020. Una manera de fer Europa.

L’arquitecte redactor del pla director, Ramon Esteve, després de presentar el projecte i explicar les quatre fases en les quals s’articularà la rehabilitació de l’antiga fàbrica de tabacs, va posar en valor el “element vertebrador que suposarà les Cigarreras per a la ciutat i els barris confrontants i l’efecte impulsor de l’activitat econòmica i social que suposarà aquesta iniciativa”.

Per part seua, el regidor responsable de Projectes, Antonio Peral, va ressaltar que a més de la important inversió econòmica que comportarà el desenvolupament de Cigarreras, “l’àrea de coordinació de projectes està coordinant amb les diferents regidories projectes d’eficiència energètica i de millores en altres avingudes importants del territori en altres 6 milions d’euros a través dels fons europeus que gestiona el IDAE per a completar la millora i remodelació d’aquests barris tan importants de la ciutat.” També va explicar que “en 2022 anem licitar l’execució de la rehabilitació de la casa Misericòrdia i un edifici Inter generacional en Sant Antón amb el que s’aconseguirà el 80% de l’execució del projecte. Som sense cap dubte una de les millors EDUSI d’Espanya”

Finalment, l’edil d’Urbanisme, Adrián Santos Pérez, va destacar la gran importància que per a la ciutat d’Alacant tindrà aquesta iniciativa. “El projecte, a més de posar en valor el complex Cigarreras, suposa una importantíssima actuació en el patrimoni de la nostra ciutat”. L’edil també va posar l’accent en el positiu impacte econòmic i social que tindrà ”la posada en funcionament de l’Antiga Fabrica de Tabacs, que servirà d’impuls per a tots els barris que la circumden i per al conjunt d’Alacant”.