L’Ajuntament d’Alcoi està portant a terme 3 actuacions en el Racó Bonaventura-Canalons amb una subvenció de 6.100,65 euros de la Diputació d’Alacant, concedida per a conservació i millora de paratges naturals municipals. Aquesta quantitat és el 70,78% del total que són 8.618,95 euros, l’Ajuntament aporta la part restant.
Les accions a realitzar són la creació de tolla d’aigua per a la conservació i foment de comunitats aquàtiques, aprofitant l’aigua provinent del punt d’aigua permanent, que és la font del Molí de Baix del Racó de Sant Bonaventura, per introduir una tolla d’aigua. També es porta a terme la instal·lació de taules de fusta a la zona d’ús públic, substituint dues taules de fusta que ja es troben molt deteriorades. Les dues taules que es volen afegir, porten incorporada una teuladeta de fusta, per proveir refugi als visitants en cas de pluja, ja que no hi ha cap lloc per a fer-ho en tot el paratge i la tercera actuació que es contempla és la restauració ecològica de talús, seguint la metodologia que ha donat bons resultats en la zona, es vol procedir a la restauració vegetal amb la creació de fagines amb elements vegetals, aportació de materials orgànics estructurants en una superfície aproximada de 200 m², per procedir posteriorment al passe de grades amb tractor, posteriorment repoblació de la zona amb espècies vegetals pròpies del bosc de ribera de la zona i properes a la vegetació climàcica, incloent-hi clons d’Ulmus minor resistents a la grafiosi i finalment l’acotament de la zona tractada amb tanca de fusta i corda, per evitar la compactació del sòl.
«Les actuacions que ens han subvencionat ajudarà a la conservació i millora de les comunitats vegetals i animals, també beneficiarà als visitants d’aquest paratge Natural Municipal del Racó Bonaventura – Els Canalons que forma un corredor ecològic entre els parcs naturals del Carrascal de la Font Roja i la Serra de Mariola, coincideix amb el tram alt del riu Polop i destaca principalment per presentar un curs d’aigua durant tot l’any amb la flora i vegetació característiques d’aquest tipus d’ecosistemes. També és important ressaltar el seu elevat valor paisatgístic amb grans penyals llaurats sobre la calcària per l’acció erosiva del riu Polop», ha destacat el regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre.