L’Ajuntament d’Alcoi continua treballant per a recuperar i restaurar el seu important patrimoni cultural. En concret, recentment ha finalitzat la restauració del quadre de Lorenzo Casanova Ruiz ‘Retrato de Doña Teresa’, que forma part de la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Els treballs han sigut duts a terme per la Graduada en Conservació i Restauració de Béns Culturals, Àngela Molina Vañó, amb la supervisió i assistència del regidor de Patrimoni Cultural, Ignacio Trelis i la directora del Museu Arqueològic Camilo Visedo Moltó, Palmira Torregrosa. Molina ha treballat com a becària en aquest museu.

L’estudi organolèptic de l’obra, acompanyat de tècniques fotogràfiques visibles i d’instrumental òptic de suport, va determinar que l’estat de conservació que mostrava l’obra era bastant estable, ja que no mostrava danys estètics ni estructurals. En canvi, s’observava una capa groguenca per tota la superfície alterant la seua aparença estètica i la colorimetria inicial de l’obra.

L’objectiu principal de la intervenció era el de l’eliminació del vernís no original i capa de brutícia intermèdia per a retornar la colorimetria original.

Després d’eliminar les partícules de pols i brutícia superficial, es van fer diferents proves per a determinar com era la millor solució per a eliminar la capa de vernís. Una vegada eliminada aquesta capa, es va analitzar millor l’estrat de brutícia depositat entre la pintura i el vernís. Possiblement, aquesta brutícia es tractava d’una capa de nicotina, la qual no es retirava amb el mateix dissolvent que el vernís, per tant, es van dur a terme altres proves de neteja amb mètodes aquosos.

El mètode més efectiu per a la retirada d’aquest estrat sense afectar la pintura va ser d’una solució aquosa composta per 100 ml aigua + 1 g carbonat de sodi anhidre.

Una vegada eliminada aquesta capa es va poder apreciar la tècnica i l’àmplia paleta cromàtica utilitzada per l’artista i alguns detalls com els blancs de les pupil·les i la pinzellada utilitzada per a la carnació ocults sota aquestes dues capes.

Finalment, per a protegir la pel·lícula pictòrica dels agents externs es va aplicar una capa de vernís d’una resina natural diluïda. L’elecció del tipus de resina la determina la naturalesa de l’obra, l’efecte del material i la intenció primera de l’artista, lligada a la tradició artística de l’època. El seu ús persegueix una funció tant protectora com estètica, ja que, d’una banda, evita l’acció directa dels agents de deterioració sobre la pintura, i per un altre, la unifica.

El regidor de Patrimoni Cultural, Ignacio Trelis indica que: “Des de la regidoria de patrimoni cultural, treballem per a conservar el nostre llegat. Cada peça és única, insubstituïble pel que la restauració i conservació són les nostres armes per a previndre la desaparició d’aquest patrimoni cultural. Recuperar i conservar estes obres és una de les labors fonamentals d’esta regidoria amb el propòsit de donar conéixer a la nostra societat, el meravellós patrimoni artístic que Alcoi posseeix.”