La Junta de Govern va acordar en dimecres passat licitar el programa Dissabtes Joves que organitza la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Dénia. Dissabtes Joves és un programa que consisteix en la gestió de l´oferta d’oci temps lliure alternatiu, al públic juvenil de Dénia, i té com a objectius:

  1. Oferir als joves, un espai amb alternatives estables d’oci i temps lliure de qualitat, especialment dissenyades, amb caràcter lúdic, participatiu, educador, relacional, igualitari i gratuït, durant les nits dels dissabtes.
  2. Col·laborar amb la reducció de la demanda i l’ús abusiu d’alcohol i drogues entre els joves.
  3. Fomentar la utilització ciutadana de les instal·lacions i espais públics en horaris no habituals.
  4. Promoure i difondre entre els joves de Dénia, els diferents programes i activitats de la Regidoria de Joventut.
  5. Aquest servei, està dirigit a joves que tinguen una edat compresa entre els 13 i els 17 anys, i s’emmarca dins dels programes de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Dénia.
  6. Aplegar al major nombre de joves de Dénia, del sector poblacional al qual es dirigeix el programa.
  7. Impulsar activitats creatives, de caràcter participatiu, que permeta als joves unes relacions interpersonals saludables.

La durada del contracte serà de 12 mesos a partir de la signatura del contracte, contenint-se en l’assenyalat termini, una programació i execució efectiva i continuada d’activitats durant, almenys, 9 mesos, amb la realització de 30 dissabtes (podrà canviar-se el dia amb coordinació amb la Regidoria de Joventut).

L’entitat o persona adjudicatària, oferirà un projecte que continga: a) La presentació, coordinació i execució d’un programa d’activitats que tinguen com a finalitat específica la consecució dels objectius del programa. b) Les activitats programades que continga el projecte, s’hauran de realitzar durant un sol dia del cap de setmana (dissabte), i s’han de respectar, en tot cas, els horaris següents: De 19 a 22 h, de gener a març, així com novembre i desembre i de 19 a 23 h, d’abril a juny, així com setembre i octubre.

Dins de les activitats programades, s’haurà de tindre en compte poder incloure les activitats proposades pels joves que participen del programa, amb consens amb la Regidoria de Joventut. A més a més, es programaran activitats relacionades amb música, tallers de jocs, igualtat, relacions socials… seguint els criteris de ser obertes, divertides, participatives i amb intencionalitat educativa.