Nou pas legal perquè el llegat artístic d’Arcadi Blasco estiga més prop de Mutxamel. Fa uns dies, les tres parts implicades en el conveni de col·laboració per a la catalogació, conservació, custòdia, exposició i difusió de les obres artístiques realitzades per Arcadi Blasco van tornar a subscriure un acord que es va establir abans de morir l’artista. En aqueix acord, establit a l’abril de 2012, com en l’actual, tant l’Ajuntament de Mutxamel com l’artista i els seus hereus manifesten la seua voluntat que part d’aqueix patrimoni poguera ser gaudit per tota la ciutadania mitjançant la creació d’un museu que portarà el seu nom.
Arcadi Blasco Pastor va morir al març de 2013. Quasi un any abans, el 2 d’abril de 2012, va signar un conveni que ara han confirmat els seus hereus, els seus quatre fills. En es moment, la clàusula numere 11 establia que serien els hereus de l’artista els encarregats de mantindre vigent l’acord en anys successius. Al costat d’ells, l’actualització del conveni ha tornat a sumar les rúbriques de la Universitat d’Alacant i de l’Ajuntament de Mutxamel. Aquesta actualització del conveni permetrà que el catàleg artístic que actualment roman en depòsit en la Universitat d’Alacant, aconseguisca que el seu destí final siga el futur ‘Museu Arcadi Blasco’, les obres del qual estan previstes a la Casa de Cultura de Mutxamel.
En la seu del Rectorat de la Universitat d’Alacant es van donar cita, per part dels hereus, Sara Blasco Perujo -la representant dels quatre germans, que va signar en representació d’Agar, Santiago i Isidro Blasco Perujo; per part de la UA, la seua rectora, Amparo Navarro; i per part de l’Ajuntament de Mutxamel, el regidor de Cultura, Rafael García Berenguer.
La primera clàusula manté que l’objecte del conveni és establir els mecanismes per a la catalogació, conservació, custòdia, exposició i difusió de les obres artístiques realitzades per Arcadi Blasco Pastor i dels fons documentals i gràfics, en depòsit en la Universitat d’Alacant, amb destinació al denominat ‘Museu Arcadi Blasco’. En segon lloc, l’Ajuntament assumeix el compromís de “condicionar la Casa de Cultura de Mutxamel per a destinar-la com a seu del ‘Museu Arcadi Blasco’ i a projectar aquest com a centre cultural dedicat a conservar, investigar i difondre l’obra de l’artista i a programar exposicions i activitats relacionades amb el seu llegat, d’acord amb el corresponent i específic projecte museogràfic que ha de guiar el seu futur”. A més, el museu ha de posar-se en funcionament dins del termini de vigència del present conveni, un termini establit en tres anys, que poden ser prorrogables tres anys més. Per part de l’Ajuntament, també es compromet, d’una banda, a destinar les obres artístiques i els fons documentals donats pels hereus com a fons artístics del ‘Museu Arcadi Blasco’; i, d’altra banda, a assumir totes les despeses que es produïsquen a conseqüència del transport de les obres des de les instal·lacions de la UA fins al museu.
Mentre la Universitat d’Alacant assumeix el compromís de mantindre en depòsit i sota la seua custòdia, durant el termini de vigència del conveni, les obres i els fons documentals recollits, fins que siguen retirats per l’Ajuntament de Mutxamel. Així mateix, la Universitat realitzarà l’inventari i catalogació de les obres artístiques que, estant actualment en possessió dels hereus vagen a ser donades a l’Ajuntament i, per tant, destinades al ‘Museu Arcadi Blasco’.
Per part seua, els hereus assumeixen el compromís d’efectuar la donació, amb caràcter irrevocable, a favor de l’Ajuntament de Mutxamel, tant de les obres artístiques i fons documentals inclosos prèviament “com d’aquelles obres que, estant en la seua possessió, siguen lliurement destinades per ells per a formar part també de la col·lecció museística, una vegada finalitzades les actuacions necessàries per a la posada en funcionament del museu”.

Creació de la ‘Càtedra Arcadi Blasco’
En opinió del regidor de Cultura de Mutxamel, Rafael García Berenguer, “per al Ajuntament de Mutxamel és un orgull tindre ací l’obra d’Arcadi Blasco. Estem posant en valor el seu nom i la seua obra”. Per a continuar avançant en aquesta línia, prossegueix l’edil, “estem creant rutes turístiques pel municipi i subscriurem amb la Universitat d’Alacant un acord per a posar en marxa la ‘Càtedra Arcadi Blasco: Educació, Cultura i Territori’, on parlarem del valor de l’art com a eina educativa, com a expressió de cultura de primer ordre i, sobretot, on analitzarem la implicació d’Arcadi en el territori. Amb aquest objectiu desenvoluparem rutes turístiques i crear productes al voltant de la figura d’Arcadi”, assegura García Berenguer.
En nom de l’Ajuntament de Mutxamel, el regidor de Cultura vol mostrar “l’agraïment a la família d’Arcadi Blasco, que ha confiat i confia en aquest equip de Govern de Mutxamel; al rectorat de la Universitat d’Alacant i, sobretot, a la vicerectora de Cultura, Catalina Iliescu per les seues facilitats; i a tot el personal del MUA on està depositada l’obra i on han permés que l’obra siga visible en un espai concret”.
Per al regidor de Cultura de Mutxamel, “el Museu Arcadi Blasco forma part de l’eix cultural i de serveis que estem desenvolupant a Mutxamel, entre la Casa de Cultura, el parc municipal, el Conservatori, les futures biblioteques públiques de la Plaça Ruzafa o el nou Mercat Municipal. Estem dotant de serveis al centre històric i tradicional. Volem deixar de ser una ciutat dormitori per a convertir-nos en un pol d’atracció per a l’entorn”, ha comentat Rafael García.
Per al seguiment del present conveni es constituirà una Comissió Mixta integrada per un representant dels hereus de l’artista, un representant de la Universitat d’Alacant i el regidor de Cultura en representació de l’Ajuntament de Mutxamel, que resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que puguen derivar-se del present conveni.
El ‘Museu Arcadi Blasco’ es construirà en les actuals dependències de la Biblioteca Municipal, situada a la Casa de Cultura però que en uns mesos es traslladarà d’ubicació. L’equip de Govern de Mutxamel ja ha destinat 1,6 milions d’euros a la construcció de les noves biblioteques, tant d’adults com infantil, que es crearan en la plaça Ruzafa, on es reformaran dos immobles les façanes dels quals estan protegides. Aquest projecte forma part d’un programa de finançament afectat i compta amb una subvenció de la Diputació d’Alacant de 400.000 euros, per la qual cosa el pressupost global de les noves biblioteques supera els 2 milions d’euros. Una vegada que es trasllade la biblioteca municipal, ja estarà completament disponible la ubicació definitiva del futur ‘Museu Arcadi Blasco