El 4 d’agost de 2021 va ser publicada la resolució de la Diputació Provincial d’Alacant per la qual es concedeix les ajudes corresponents a la “Convocatòria de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de desenvolupament econòmic i sectors productius de la Diputació provincial d’Alacant, anualitat 2021”.

Dins de les actuacions presentades a aquesta convocatòria, es troben les corresponents a accions de millora dels Horts Urbans. Les actuacions objecte de subvenció són les següents:

Línia 5. Horts urbans municipals. Despesa Corrent.

• Condicionament del terreny en l’hort municipal sostenible de Peñacerrada.

• Condicionament del terreny en els horts escolars dels centres d’educació primària de Mutxamel.

• Impartició d’uns tallers formatius per als usuaris dels minihuertos socials.

Línia 6. Horts urbans municipals. Inversió.

• Adquisició i instal·lació de mobiliari per al futur hort municipal de Ravel.

• Senyalització vertical en l’hort.

• Adquisició d’un hivernacle.

• Adquisició i instal·lació d’una caseta de ferramentes.

• Adquisició de material preventiu enfront del COVID-19 per als horts.