Després de mesos de restauració, l’alcalde d’Ibi, Rafael Serralta, així com el tinent d’alcalde d’Urbanisme, Sant Cózar, i la regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Ibi, Pilar Herráiz, donen per concloses les labors i recepcionen les obres el Pou del Barber, el qual llueix amb nou aspecte renovat i restaurat amb manyaga perquè continue mostrant aqueixa part de la història i la funció per al que va ser construït. Aquest està situat en els vessants del Menejador, a 1.030 m d’altura, dins del terme municipal d’Ibi i del parc natural del Carrascal de la Font Roja. Les labors s’han realitzant amb una inversió de 126.084,84 €, dels quals 40.000 € són gràcies a la concessió d’ajudes dirigides a Entitats Locals de la Comunitat Valenciana, dins del programa de “Inversió en adequació i millora dels recursos i serveis turístics”.

La seua ubicació i l’altura a la qual està feia que, antigament, la neu s’acumulara emmagatzemant-se en la gelera, per a posteriorment portar-la a la població. Inicialment, la cúpula del pou de neu presentava les típiques clivelles de grillons de taronja ocasionats per l’empenyiment que aquesta transmet als murs. La falta de lligat o cércol provocava que no resistira adequadament els empenyiments i tendien a obrir-se, la qual cosa va provocar l’esquerdament de la cúpula. En 2018, l’Ajuntament d’Ibi va sol·licitar el projecte de restauració a GIRA (Grup d’Investigació en Restauració Arquitectònica) i des de novembre de 2019 l’empresa ARKO 10 ha sigut l’encarregada de desenvolupar les obres que, malgrat les fortes nevades que hi ha hagut en aquest hivern i que van paralitzar la seua marxa, s’han realitzat conforme al que es preveu.

Els treballs desenvolupats han anat dirigits a assegurar l’estructura del pou, lligant-lo perimetralment; a recompondre els elements semiderruidos o clivellats; eliminar la terra sobre la cúpula i recuperar en la mesura del possible la seua imatge original. Al principi, la cúpula es va projectar en teula però els treballs arqueològics realitzats van demostrar que mai la va tindre, i els escalons formats amb pedres sortints demostren que era accessible per a la seua reparació, per la qual cosa s’ha optat per una fidel recreació del pou, tal com es va construir.

Per a les obres, es va col·locar una bastida a l’interior del pou per a segellar les clivelles i reposar així la pedra perduda. Per a veure el seu interior, s’ha realitzat una plataforma al costat de la porta que permet contemplar l’execució de la cúpula i la profunditat de la gelera. També s’ha col·locat un tancament en la finestra i una nova porta, així com la consolidació dels edificis annexos, que consisteixen en una xicoteta casa per als treballadors i el pesebre de les mules. Amb els panells explicatius que hi haurà en la gelera s’aconseguirà musealizar el conjunt per a delit dels visitants.

Quant a nivell arqueològic, la intervenció, sota la direcció tècnica de l’arqueòloga Ruth Falcó Martí, ha consistit en un estudi d’arqueologia de l’arquitectura i seguiment arqueològic de les obres de rehabilitació i restauració del pou de neu. L’estudi d’arqueologia s’ha dut a terme en els dos cossos del pou gelera, és a dir, a l’interior del cos circular enterrat i a l’interior i exterior de la cúpula semicircular i el tambor d’aquesta. L’estudi de paraments verticals també s’ha realitzat en el xicotet magatzem format per dues estades situat al costat de la gelera, pel seu costat sud-oest, i a la casa del nevatero situada a uns 10 metres del pou.

Com a actuacions prèvies a les obres així com en la fase d’intervenció, s’han estat realitzant labors de neteja vegetal i desbrossament de totes dues construccions així com de la sendera original usada per a la càrrega i transport del gel, així com neteja i desbrossament de l’entorn immediat.

L’Ajuntament d’Ibi està molt implicat en la labor de restauració d’edificis i monuments històrics, sent el Pou del Barber un lloc molt visitat per senderistes, donades les característiques de la zona, que convida a realitzar rutes de mitjà i llarg recorregut. A més, és un element arquitectònic amb molt de valor ja que va ser fonamental en temps passats per a la recol·lecció de neu i el seu posterior ús per a l’elaboració del famós gelat d’iberut.

Ubicació: El Pou del Barber d’Ibi es troba en els vessants del Menetjador (1353m) dins del parc natural del Carrascal de la Font Roja. El seu accés és per la carretera de Banyeres de Mariola, la CV-801, cru-zando el barranc dels Molins i per una pista de terra s’arriba al Pou situat al costat dels Penyes del Racó Vell, al sud del Mes de Pardinetes i dins de la finca Santa María. A una altitud de 1.030m s.n.m. (38º39’30” N, 0º34’51” O).