La regidoria d’Urbanisme, que dirigeix Adrián Santos Pérez, elevarà a Junta de Govern l’autorització de la subscripció amb l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries del contracte d’arrendament d’una nau annexa a la Casa del Mediterrani i terrenys circumdants, de l’1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2031, per a la implantació en la mateixa d’una Subseu del Museu Nacional del Ferrocarril.

El contracte, que entra en vigor des del primer dia de gener, tindrà una duració de deu anys amb un muntant global de 15.391,20 euros IVA inclòs. Els immobles a arrendar són una nau de 625 m² construïts annexa a la Casa del Mediterrani i els terrenys circumdants, d’una superfície de 3.775 m².

L’import del lloguer té caràcter “simbòlic” i ascendeix a 1,452 euros anuals fins a 2024, incrementant-se lleument fins a 2031, fins a aconseguir la xifra aprovada per l’òrgan executiu.

El mes de desembre passat va tindre lloc la sessió preparatòria del conveni, la signatura del qual està prevista per a aquest mes de gener, amb el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Arcadi España i José Carlos Domínguez, director-gerent de la Fundació del Ferrocarril d’Espanya al costat de la directora general de Transports, Roser Obrer i Andrés Perelló en qualitat de director de Casa Mediterráneo.

El regidor Adrián Santos Pérez s’ha felicitat perquè “és un bon acord entre les tres administracions per a convertir aqueix espai en ús públic. Estem en el primer pas per a la desafectació definitiva dels terrenys que ocupa ADIF i que, en el futur pròxim, veja la llum el parc que recull el Pla Especial del Port de 1992 que presentarem perquè, si estan d’acord, puguem portar-lo avance”,

Estació de Benalúa

En els últims anys, la logística de l’explotació ferroviària ha fet cessar el funcionament de l’Estació de Benalúa. L’edifici principal s’ha reconvertit a casa del Mediterrani, però l’entorn i algun edifici auxiliar ha entrat en procés de degradació. En efecte, l’edifici annex al de l’Estació, destinat en el seu moment a descàrrega, emmagatzematge i altres usos complementaris d’aquesta, es troba summament deteriorat, ha sigut objecte d’ocupacions il·legals i el seu desús apunta al fet que s’accelere el procés de degradació d’aquest. Els terrenys que envolten a dita edifique, que confronten pel Nord amb el Parc del Mediterrani, estan, així mateix, en desús i amb una imatge pèssima, que enlletgeix considerablement un punt d’entrada a la ciutat tan estratègic.

Per això, després de gestions realitzades amb representants d’ADIF, s’ha trobat l’oportunitat de parar la deterioració de l’esmentat edifici annex al de l’antiga Estació i del seu entorn immediat, a través del lloguer dels mateixos ja que “l’adquisició en propietat requeriria prèviament la seua desafectació de l’ús ferroviari per part d’ADIF, la qual cosa és un procés llarg i, ara com ara, dificultós, en haver de passar pel tràmit de l’aprovació pel Consell de Ministres i un llarg procediment administratiu” segons ha recordat el responsable d’Urbanisme, Adrián Santos Pérez.

Seu del Museu del Ferrocarril

Les gestions amb ADIF han anat més enllà de possibilitar l’ús municipal dels citats immobles, sinó que, per al regidor d’Urbanisme “també han permés assegurar que en l’edifici arrendat se situe una subseu del Museu Nacional del Ferrocarril. Amb això, a més de perpetuar la memòria de l’activitat ferroviària, s’aconsegueix un important equipament cultural amb un nou museu”.

A més de la creació del Museu el conveni contempla la cessió de material històric ferroviari per a la seua dotació, iniciant-se la mateixa amb la cessió per part de la Fundació a favor de l’Ajuntament d’Alacant de l’ús i depòsit temporal de la locomotora Mikado 141F-2401

La implantació de la subseu del Museu Nacional del Ferrocarril constitueix una dotació cultural d’importància, ja que es tracta de la primera seu d’un museu d’àmbit nacional espanyol; a més, es contribuirà a endreçar la zona, hui dia bastant degradada, i es connectarà amb el Parc del Port amb la zona enjardinada de l’avinguda d’Elx, a través d’un pas per als vianants per la part posterior de Casa Mediterráneo. Es tracta del primer pas per a la desafectació definitiva dels terrenys perquè puga portar avant el projecte que contempla el Pla Especial del Port de 1992.