L’alcalde d’Alacant, Luis Barcala, ha dictat la resolució per la qual es crea la comissió municipal no permanents o específiques, que serà encarregada de la “Conservació dels Béns d’Interés Cultural de la ciutat”.

Aquesta comissió es posa en marxa per al “Seguiment de la Conservació de Béns d’Interés Cultural de la ciutat d’Alacant”. Serà dirigida pel regidor de Cultura, Antonio Manresa, de Ciutadans, amb Adrián Santos, regidor d’Urbanisme, com a segon. Dos regidors de cadascun dels grups municipals formaran part d’aquesta.

Amb la creació d’aquesta comissió, l’alcalde dóna resposta afirmativa a les sol·licituds presentades com a mocions en el Ple del passat 30 de gener, que van ser subscrites pel Grup municipal Socialista, i una tercera del grup Compromis.