La Setmana Internacional dels Arxius se celebra des de l’any 2007 amb l’objectiu de visibilitzar, analitzar i difondre la tasca dels arxius. Una cita a la qual no fallarà la Universitat d’Alacant que ha programat diferents activitats per a exhibir la seua oferta, els continguts i els funcionament.

Dilluns dia 7 s’ha programat el webinar “Transparència i arxius” entre les 12 i les 13 hores amb la participació de Miguel Ángel Blanes Climent, doctor en Dret per la Universitat d’Alacant i assessor jurídic del Síndic de Greuges que tractarà la «Situació actual a les administracions públiques. En quina mesura l’aplicació de la llei de transparència ha canviat o està canviant les Administracions Públiques?»; Álvaro Berenguer Berenguer, director de l’Oficina de Control Pressupostari de la UA que analitzarà la «Situació actual a les universitats públiques. Què poden fer les universitats per avançar cap a una gestió transparent?»; Mercedes Guijarro Antón, directora del Servei d’Arxiu i Registre de la UA que parlarà sobre «Arxius i transparència. Què aporta el sistema de gestió de documents i arxius a la transparència de les universitats?»; i Francisco Torres Alfosea, vicerector d’Estudis, Qualitat i Llengües de la UA, que dissertarà a propòsit del «Portal de transparència de la UA: Balanç de 6 anys d’activitat». Emilio Rosillo Clement, tècnic superior d’Arxius de la UA serà l’encarregat de conduir i moderar el webinar.

La programació amb motiu de la Setmana Internacional dels Arxius inclou també el projecte de difusió audiovisual Curts de l’Arxiu, una col·lecció d’audiovisuals de curta duració fets per l’Arxiu sobre diversos documents singulars dels fons documentals i col·leccions, amb la col·laboració d’investigadors i especialistes.