L’Arxiu Municipal ultima els preparatius per a acollir la biblioteca i l’arxiu de VIII baró de Finestrat per a la seua conservació i difusió que es produirà al llarg d’aquest mes des del domicili madrileny de don José Luis Laguardia Salvetti, qui ha promogut que el llegat familiar del seu pare, don José Luis de la Guàrdia i Pascual de Pobil, romanga a Alacant per a la seua difusió i custòdia.

El volum de l’esmentada donació està compost de 120 peces entre llibres, manuscrits i dibuixos d’arbres genealògics i escuts familiars que abasta un període cronològic entre els segles XVI fins a mitjan segle XX.

Des dels serveis tècnics, la responsable de l’Arxiu Municipal, Susana Llorens s’ha desplaçat el mes de setembre passat a Madrid per a inventariar els fons i organitzar el seu traslladat fins a Alacant.

El regidor de Cultura, Antonio Manresa, ha agraït a José Luis de la Guàrdia Salvetti, fill del baró, “la valuosa donació feta dels fons familiars que contribuirà a incrementar el patrimoni històric que es custodia en l’Arxiu Municipal d’Alacant”.

Es tracta d’una biblioteca especialitzada en temes relacionats amb la història de la genealogia i heràldica que estarà a la disposició dels estudiosos en aquest camp per a les seues investigacions i consultes. Recopila una selecta bibliografia que compta amb primeres edicions, entre els quals destaca títols de capçalera com el Compendi d’algunes històries d’Espanya on es tracten moltes antiguedades dignes de memòria…i de molts altres llinatges una obra impresa a Alcalá l’any de 1577.

També cal ressenyar la Segona part del nobiliari genealògic dels Reis i títols d’Espanya, dirigit a la Magestad del Rei don Felipe Quarto deste nom, imprés amb privilegi a Madrid, 1622 o Astúries il·lustrada. Origen de la noblesa d’Espanya, la seua antiguitat… del seu autor Joseph Manuel Trelles, dedicat al Sr. Ferran de Borbó, amb privilegi imprés a Madrid, en la Impremta de Joachim Sánchez, 1739 (2a edició).

A la col·lecció cal sumar l’edició de Manuel Vila i Blanco d’Isabel II a Alacant que consta d’una ressenya històrica d’aquesta ciutat, des del seu origen, i del viatge que a ella es van dignar a fer SS.MM amb la família reial al maig de 1858.

La biblioteca que romandrà en l’Arxiu Municipal també compta amb una primera edició del diccionari històric, genealògic i heràldic de les famílies il·lustres de la monarquia espanyola de l’autor Luis Vilar i Pascual, cronista Rei d’armes d’Isabel II, en els anys 1859-1860 que compta amb dos toms.

A més, es podrà custodiar els Títols de Castella i Índies concedits pels nostres Reis a navarresos o descendents d’ells i totes les seues descendències pertanyents a Antonio Pérez de Azagra i Aguirre. Vitòria, 1949.

De l’arxiu familiar hi ha una selecció de documents molt valuosos com el Diploma del títol de comte de Santa Clara donat a D. Procopio Francisco de Bassecourt i de Thieulaire i per als seus fills successors datat en 1748.

També una sèrie d’arbres genealògics sobre llinatges alacantins i de Múrcia i altres regions enllaçats amb la història de la noblesa d’Alacant.

Un magnifique llegat que en breu estarà a la disposició dels usuaris, després de la seua catalogació pels tècnics de l’arxiu, per a la seua consulta a la biblioteca de l’Arxiu Municipal d’Alacant, complint amb l’última voluntat del VIII baró de Finestrat.