La Regidoria de Cultura anuncia que ha rebut una proposta de futura donació per part de Don Jose Luis Laguardia Salvetti, de la Biblioteca personal del seu pare Don Jose Luis de la Guàrdia i Pascual del Pobil, VIII Baró de Finestrat perquè en sigueu custodis i difusió des de l’Arxiu Municipal. Es tracta d’una important col·lecció de temàtica de hidalguía i noblesa dels segles XVII, XVIII, XIX i XX i arxiu de documents de genealogia. Don Jose Luis Laguardia ha expressat en el seu testament que la seua família complisca amb la seua última voluntat de fer efectiva aquesta donació.

La Regidoria de Cultura té atribuïda la competència relativa a la conservació i manteniment dels béns, mobles i immobles, integrants del nostre patrimoni històric i artístic. L’Arxiu Històric Municipal d’Alacant té la missió principal d’arreplegar, conservar i difondre el seu valuós patrimoni bibliogràfic i documental.

Des del 2008 fins al 2018, s’han realitzat els treballs de digitalització de documents en les instal·lacions de l’Arxiu Històric Municipal i han sigut duts a terme per empreses especialitzades que van muntar els seus equips informàtics amb la finalitat de millorar l’accés als fons i contribuir a la seua preservació.

L’edil de Cultura, María Dolores Padilla ha ressaltat la importància del treball realitzat pels tècnics de l’Arxiu Municipal per a posar a la disposició de manera digital els fons documentals que tenen. «D’aquesta forma, els alacantins tenen de manera més fàcil l’accés a tota la documentació de la qual disposem a través de la nostra web municipal, facilitant la seua divulgació i posada en valor».

 

Treballs finalitzats en 2018.

Cabildos o Actes municipals: 37 llibres dels anys 1800 fins a 1835. (20.660 imatges)

200 imatges de les postals de Fogueres de 1928 fins a 1936. Fons Ludovico Corretja.

-DIGITALITZACIÓ COL·LECCIONES FOTOGRÀFIQUES

Els treballs tècnics que s’han realitzen diàriament en l’arxiu han incrementat el volum d’imatges digitalitzades a 55.682 que corresponen a les col·leccions de fotografies dels llegats de Frias, Lamaignere, Cantos, Francisco Ramos, Vidal Irles, Ludovico Corretja i dels fotògrafs Francisco Sánchez, Eugenio Bañón i Nicolás Collado.

En l’actualitat s’han posat al voltant de 4000 imatges per a la seua consulta i descàrrega en la web de l’arxiu.

-CONSULTA FONS DIGITALITZATS

En la sala de recerca de la primera planta de l’Arxiu Municipal es van a instal·lar dos ordinadors per a la consulta pública dels documents digitalitzats que no estan en la web de l’arxiu. D’aquesta manera queden reservats de consulta els originals per preservació i amb l’ordinador es fa més llegible ja que es pot ampliar la imatge.

Per a l’obtenció de còpia de documents s’haurà de complir amb les normes de sol·licitud de reproducció establides per l’Arxiu Municipal i que van ser aprovades mitjançant un Decret per la Regidoria de Cultura.

En la web de l’arxiu: http://www.alicante.es/es/area-tematica/archivo-municipal es poden consultar les vuit col·leccions fotogràfiques que es van descrivint diàriament per a la seua difusió així com imatges d’un altre tipus de documents (manuscrits, plànols, periòdics i publicacions) que tenen molta demanda i es facilita a l’usuari l’accés permetent la seua descàrrega.