La XII Campanya d’excavació arqueològica en el jaciment romà de Casas del Camp, que ha acabat en aquests dies, ha permés recuperar restes i fragments d’objectes a l’interior d’una fossa localitzada en 2020. D’altra banda, també s’ha représ la investigació arquitectònica i estratigràfica d’una habitació l’excavació de la qual va quedar inacabada en 2009. Aquesta estada conserva els sòcols de pedra de tres dels seus paraments i pròxims a ells es constaten ensulsiades formades per blocs de pedres i fangs endurits, clar indici del procés d’enfonsament de les parets de l’edificació.

Els 15 dies de treball conclouen amb el buidatge d’una gran fossa, de més de 3 metres de profunditat, i amb l’avanç de l’estudi d’una edificació la funcionalitat de la qual continua pendent de determinar a través de l’estudi dels materials i de les restes arquitectòniques. Queda pendent per a la pròxima campanya la finalització de la seua excavació, ja que, l’àrdua tasca d’excavació de la considerable fossa, ha ocupat la major part del temps disponible en la present edició.

L’edil de Cultura, Elena Benítez, va apuntar que “encara que l’arqueòloga municipal, Luz Pérez, i la resta d’equip científic encarregat d’aquests treballs encara han de determinar la naturalesa d’aquesta estructura de més de tres metres de profunditat, en el seu interior s’han trobat gran quantitat de restes de tota mena que pot oferir informació d’alt interés”.

Entre els fragments recuperats en aquesta fossa es troben trossos de teules, rajoles, canals de conducció d’aire calent, marbre i morters de sòls i parets, gran varietat de fragments ceràmics d’atuells, especialment, pitxers, àmfores, plats, bols i olles, alguns pesos de teler i objectes de metall, vidre i sílex, a més d’ossos d’animals, principalment, bòvids. Les primeres hipòtesis apunten al fet que aquest espai es va utilitzar com a abocador de les diferents restes relacionades amb les activitats quotidianes de l’assentament.

Treballs en l’estada

D’altra banda, al nord de la fossa, en els voltants, encara que no ha pogut finalitzar-se l’estudi de l’estada descoberta en 2009, les noves tècniques de documentació planimètrica i la revisió de l’estratigrafia permeten l’actualització de les dades.

En definitiva, les investigacions efectuades fins hui en la vila romana de Casas del Camp, les troballes del qual permeten datar-la entre els segles I a,.C. i VII d. C., ofereixen una millor visió del procés i desenvolupament del món rural romà en el Corredor de Villena-Caudete.

Com és habitual, l’Ajuntament de Villena, ha finançat l’excavació en el marc d’un Pla General d’Investigació autoritzat per la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana. Representants d’aquesta institució, a través dels inspectors territorials de la província d’Alacant, van visitar durant la campanya el jaciment per a veure de prop les troballes i avanços de la investigació.