L’actual estat d’alarma ha suposat una disrupció total en la rutina dels diferents països afectats, donant com a resultat l’aparició d’una sèrie creixent de problemàtiques en diferents àmbits que tots, en major o menor mesura, comencem a conéixer: dificultat per a adoptar nous hàbits d’higiene o respectar la quarantena establida amb l’objectiu de disminuir les possibilitats de contagi, acaparament de productes i queviures en supermercats, difusió generalitzada de fake news associades al COVID-19, etc.

La província d’Alacant, evidentment, no és aliena a aquesta situació. I és precisament la seua Associació de Publicitat la que ha posat en marxa la iniciativa #IdeasVsCoronavirus, una crida als creatius i creatives publicitàries per a treballar entorn d’un tema que, en aquesta ocasió, no és un simple “brífing”, sinó un problema global ple d’implicacions i efectes per a un percentatge altíssim de la població mundial.

Ángel González, president de l’associació, explica la reflexió darrere de la iniciativa: “En el nostre sector se’ns valora per la nostra capacitat per a aportar solucions senzilles a problemes complexos en un termini de temps habitualment molt curt. El paral·lelisme amb la situació que estem vivint tots és evident. Així que crec que té molt sentit que tots els professionals que vulguen unir-se a #IdeasVsCoronavirus dediquen una part dels seus esforços i la seua creativitat a aportar possibles solucions creatives als reptes derivats de la pandèmia i la quarantena”.

De manera diària, l’associació identificarà un problema diferent associat a la pandèmia a través de les seues xarxes socials, proposant als creatius i creatives la seua participació en la iniciativa, i convidant-los a compartir les seues possibles solucions a través de l’etiqueta #IdeasVsCoronavirus emprant el mitjà i el format que consideren.

Des de l’Associació 361é s’insisteix, no obstant això, que #IdeasVsCoronavirus té com a objectiu principal donar amb idees rellevants, útils i, a priori, implantables en cada àmbit corresponent. Una vegada més, Ángel González recorda: “No és el moment d’ocurrències o de missatges superficials. El nostre sector sempre ha tingut un compromís clar amb la nostra societat i aquesta iniciativa compartida ha d’estar a l’altura d’aqueix compromís”.

L’Associació es compromet a fer arribar les millors iniciatives als òrgans competents per a afavorir el seu coneixement i possible aplicació.

Enllaços a la web i RRSS de l’Associació 361é:

Asociacion361º

twitter – @asociacion361

instagram – @asociacion361

facebook – @Asociacion361grados