L’Ajuntament d’Alacant té previst aprovar en la Junta de Govern del pròxim dimarts, el projecte de consolidació i restauració del Baluard de la Mina del Castell de Santa Bàrbara pressupostat amb 264.439,55 euros, i l’adjudicació del contracte de recuperació arquitectònica i accessibilitat al Castell de Sant Ferran per a la seua promoció cultural i turística amb una inversió d’1.155.276,88 euros.

L’edil de Cultura, Antonio Manresa, ha manifestat que «des de l’Equip de Govern, seguim amb el ferm compromís de posar en valor el nostre Patrimoni, per a poder donar una oferta cultural i turística de qualitat per a la nostra ciutat» «Per a això es fa indispensable dur a terme obres d’adequació i recuperació com les que es posaran en marxa en tots dos projectes, que permeten a tots dos castells, lluir com es mereixen».

El projecte referent al Castell de Santa Bàrbara, el termini d’execució de la qual és de cinc mesos comptats des de la signatura de la corresponent Acta de Replanteig, comprén una actuació per a Consolidació i Restauració del Baluard de la Mina del Castell de Santa Bàrbara d’Alacant, així com el sanege i fixació dels blocs solts presents en els tallats i vessants sobre els quals se sustenta el baluard de la Mina.

Amb aquesta intervenció s’aconsegueixen quatre objectius fonamentals per a un dels espais més significatius de la fortalesa: la consolidació estructural dels elements completament en peus; la recuperació morf-funcional del Baluard sobre la base de tots els elements existents; la restitució formal d’aquells elements amb suficient informació detallada que el possibiliten i la posada en valor de les parts intervingudes, permetent una millor lectura dels elements del Castell.

Tot l’anterior es realitzarà amb una intervenció i uns materials compatibles amb les fàbriques històriques, permetent identificar la intervenció i la seua reversibilitat, distingint clarament el vell del nou, no inventant formes històriques sense informació i integrant plàsticament els nous materials amb els ja existents.

Es tracta d’una obra protegida segons el Pla Especial de Protecció de l’Entorn del Castell de Santa Bàrbara, amb catalogació de monument i denominat Bé d’Interés Cultural i Patrimoni històric d’Espanya.

D’altra banda, la Junta, aprovarà l’adjudicació del contracte relatiu a l’execució de les obres del projecte de recuperació arquitectònica i accessibilitat al Castell de Sant Ferran per a la seua promoció cultura i turística, a favor de la mercantil DOALCO SA amb un pressupost d’1.155.276,88 euros i un termini d’execució de cinc mesos.

Després de les actuacions previstes, serà possible recuperar les parts que han patit i continuen patint danys de tipus estètic, físic, biològic, estructural i que podrien perdre’s de no actuar amb immediatesa. L’objectiu principal és consolidar i restaurar aquelles zones que amenacen despreniments i garantir la seguretat dels usuaris. A més es pretén rehabilitar les superfícies del Castell dins d’un itinerari cultural gestionat per un centre d’interpretació.

Les obres del citat projecte inclouen: l’accés al castell des del carrer Ronda del Castell, la rampa i accés vertical per la Porta dels Lleons, les voltes del Castell, la terrassa inferior, terrassa superior i la Torrassa circular.

El projecte està finançat el 50% per l’Ajuntament i el 50% amb una subvenció concedida per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat Valenciana amb Fons FEDER per a la conservació, protecció i recuperació de béns del patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor.