Els sondejos arqueològics que, des de finals de 2021, s’estan duent a terme en la plaça de Baix com a pas previ necessari al projecte de reurbanització integral d’aquest espai continuen donant noves sorpreses i traient a la llum importants elements patrimonials de cronologia romana pertanyents a Vila Petraria.
L’última troballa, del qual han informat l’alcaldessa de Petrer, el regidor de Cultura i Patrimoni, el director del Museu i un dels codirectors de l’excavació han sigut les restes dels murs d’una possible basílica datada entre mediats del segle IV i començaments del V d. C i un nou mosaic polícromo, de quatre colors, similar al trobat en 1975 al carrer Constitució.
Fernando Portillo, regidor de Cultura, ha parlat del concepte de “arqueologia pública”, referint-se al fet que “ens agrada anar comptant, explicant el que va apareixent en aqueix concepte d’arqueologia pública que pensem que és tan important per a mantindre informats i il·lusionats als veïns i veïnes i als amants del patrimoni”. Ha precisat que “l’avanç continua i ha aparegut un segon mosaic i una planta del que sembla evident que pot ser una basílica, la qual cosa dona a entendre la importància que va adquirir aquesta vila, de la transformació en la seua època final a noves maneres de viure, a la incorporació del culte cristià”.
Per part seua, l’alcaldessa, Irene Navarro ha apuntat que “l’any 1975 es va marcar un abans i un després en el patrimoni, l’arqueologia i la cultura de la nostra ciutat. Quan pensàvem que tot estava tranquil van arribar a la plaça de Baix aqueixos sondatges arqueològics i va arribar un moment molt dolç per a la nostra ciutat quant a patrimoni i arqueologia”. I ha posat de manifest “l’especial sensibilitat d’aquest equip de govern per recuperar el nostre passat perquè, al cap i a la fi, una ciutat compromesa i sensible a recuperar el passat és una ciutat sensible i compromesa amb el seu futur”.
Fernando E. Botiguer, director del Museu, ha oferit els detalls més tècnics de les noves troballes, recordant que “després d’haver trobat l’entrada al refugi de la Guerra Civil, les restes de Vila Petraria, la columna singular d’època bajoimperial i un mosaic, la sorpresa és que, quan ampliem l’excavació, va començar a eixir un edifici singular amb una sala quadrangular i un absis en la part de la capçalera”.
Es tracta d’un edifici, datat entre finals del segle IV i començaments del segle V d.C (última fase de Vila Petraria) que presenta una planta basilical formada per una estada de forma quadrada amb 36 m² de cos i un absis de 16 m² en la capçalera, amb una orientació nord-est-sud-oest, la qual cosa suposen una superfície de 52 m² aproximadament. A més, en la zona de l’absis, ha aparegut un segon mosaic amb decoració geomètrica i polícroma, del qual es conserva un 50% de la seua totalitat.
Per a Botiguer “aquest edifici de planta basilical ha suposat una gran sorpresa ja que podria correspondre a una estada de prestigi en l’última reforma de la vila ordenada pel propietari o, també cap la hipòtesi que tinga un ús religiós com a basílica, podent ser aquest el lloc d’on procediria la columna excepcional que va aparéixer l’any passat” que actualment es pot contemplar en el Museu Dámaso Navarro. El director del Museu ha precisat que es tracta de “dades preliminars obtingudes de l’observació directa de les restes constructives, però per paral·lels amb altres viles, que estan sent excavades des de fa molts anys, com pot ser Baños de la Reina a Calp, pensem que sí que podria ser una basílica amb ús religiós. L’avanç de l’excavació ens dirà si aquesta hipòtesi és correcta o no. La veritat és que estem davant un edifici singular amb l’afegit patrimonial de comptar amb un mosaic polícromo dels quals pocs que existeixen a la província”.
Ha finalitzat la seua explicació apuntant que “la imatge de Vila Petraria que teníem fa un any, no té res a veure amb el que sabem ara que és. Les excavacions ens estan aportant noves dades de la història de Petrer”.
ANTECEDENTS DE LES EXCAVACIONS
L’existència d’evidències arqueològiques descobertes durant les últimes dècades vinculades al període romà, medieval i modern, feien necessari conéixer prèviament el subsol de la plaça de Baix, ja que l’última intervenció realitzada en la mateixa al juliol del present any, encaminada a localitzar l’entrada i comprovar l’estat de conservació del refugi antiaeri de la Guerra Civil Espanyola, va evidenciar l’existència de restes d’un habitatge, presumiblement del segle XVIII, i restes de cronologia romana corresponents a Vila Petraria.
La realització de sondejos arqueològics a la fi de l’any 2021 han demostrat com existien elements patrimonials de cronologia romana d’importància, pertanyents a Vila Petraria, destacant l’aparició d’un mosaic en una de les estades, amb una àmplia seqüència cronològica que abasta, atesos les restes materials recuperades des del segle I al VI d. C., encara que els fonaments de les estades i habitacions corresponen al segle IV d. C. Això va motivar l’ampliació del sondeig on van aparéixer el mosaic, passant a realitzar una excavació arqueològica en àrea oberta. Aquesta ampliació realitzada va aportar el mes de desembre la troballa d’un fust de columna singular per la seua decoració arquitectònica i simbolisme, del qual a penes hi ha diversos exemplars similars a Hispània que s’ha integrat en l’exposició permanent del Museu Dámaso Navarro després de la seua restauració i neteja. Però va ser insuficient pel fet que les restes dels immobles de cronologia romana continuen per davall dels límits de l’àrea oberta. Com en aquesta intervenció es va localitzar l’entrada del refugi antiaeri de la Guerra Civil pròxima a l’Ajuntament, també es va procedir a la seua excavació i documentació, evidenciant que no s’havia acabat de construir, com ja va ocórrer amb l’entrada pròxima a l’església de Sant Bartolomé.
Per tot això, des del Servei Municipal d’Arqueologia vinculat al Museu Dámaso Navarro i des de la Regidoria d’Urbanisme es va considerar necessari la realització d’una excavació arqueològica més àmplia que abaste tot l’espai de la plaça de Baix on s’han evidenciat l’existència de restes romanes per a conéixer la funcionalitat de les estades i també poder recuperar el mosaic que presumiblement serà de grans dimensions. A més, també es tornarà a obrir el tram del carrer Constitució on l’any 1975 va aparéixer el mosaic polícromo i que va evidenciar l’existència de Vila Petraria sota les cases del centre històric. L’objectiu és tornar a excavar les restes de les estades que existien davall d’aquest mosaic ja que en aquella època la documentació obtinguda, malgrat l’excel·lent labor el Grup Arqueològic Petrelense, no va ser completa en mancar dels mitjans i informació dels quals disposem hui dia.
Així doncs, des d’el mes de setembre passat es van reprendre les excavacions arqueològiques en la plaça de Baix ampliant les restes trobades en les intervencions anteriors per a comprendre en major mesura l’ús i la seqüència temporal de la vila. En relació a les troballes pròpies de la vila romana cal destacar l’aparició de diverses estades o habitacions i la localització de diversos elements constructius de gran entitat com són dos mosaics (paviments ornamentals de gran valor tant històric com artístic format per xicotetes pedres de colors anomenades tessel·les): un d’ells d’una fase anterior (i ja localitzats en la intervenció de l’any 2021) i amb una decoració vegetal com apunta la cantonada excavada, i l’últim amb una
Totes aquestes dades permeten establir les primeres hipòtesis que es veuran corroborades o variades conforme avance la intervenció arqueològica i l’estudi dels materials obtinguts.