El Centro14 ens presenta l’exposició individual del jove dianense Carles Romany “Fractura Elemental” pertanyent a la seua convocatòria Propostes. “Fractura Elemental” indaga i reflexiona sobre la fractura com a espai de possibilitats per a concebre el real. Aquestes fractures les converteix en línies que s’expandeixen en l’espai, evidenciant que la realitat no té uns límits establits, és diversa, amorfa i conformada per múltiples parts.

Carles pren la fractura com a element de canvi i transformació per a generar trànsits i evolucionar a un altre punt. Accions que possibiliten nous accidents i quarteren els nostres propis límits reconstruint el seu espai de alteridad.

Trobem dos elements en la seua instal·lació, una escultura central, que representa El Mapa de la Mar de Lewis Carroll un mapa de l’oceà completament blanc amb les coordenades nord-sud-aquest-oest, on trobem diverses plaques d’escaiola que són l’origen de les fractures d’una manera espontània i atzarosa. I els quadres de gran format de lli cru sobre fusta retallada que són la representació hiperescalada de les fractures i fragments d’aquesta acció esdevinguda en aquests elements geomètrics d’escaiola, una metàfora visual de ruptura dels límits. “Fractura Elemental” ens mostra el pas d’un estat a un altre, en un trànsit d’evolució i de canvi continue. Carles Romany estetiza els mecanismes que regeixen el nostre univers, indagant en les estructures més ínfimes, oferint respostes visuals a aquests enigmes ocults.

Del 4 al 22 de setembre

CENTRO14

c/ Llauradors 14 Alacant

H: 10 a 14

Exposició “Fractura Elemental” de Carles Romany