Els Districtes Creatius s’han consolidat com a eines de revitalització de zones o barris que han patit algun procés de deterioració o detriment i han aconseguit la transformació de l’entorn en ambients propicis per a l’emprenedoria i la creativitat, generant sinergies, noves dinàmiques de consum, un lloc d’atracció per als visitants i millores de la qualitat de vida de la ciutadania.

Dins de la EDUSI Cultura Cigarreras, i en el marc de “Impulsa Cultura, estudi dels agents i nodes d’emprenedoria cultural i creativa de la ciutat d’Alacant”, l’Agència Local va posar en marxa el programa Impulsa Cultura Projecta que en les seues dues primeres edicions va obtindre uns excel·lents resultats.

Amb la contractació d’aquest servei es pretén donar continuïtat a aquest programa que persegueix la captació i desenvolupament de nous projectes culturals al mateix temps que busca el desenvolupament cultural, social i econòmic de la zona d’actuació de la EDUSI Àrea Les Cigarreras.

En Plataforma de Contractació del Sector Públic s’ha publicat la licitació del contracte del servei de “Creació i execució del programa “La incubadora de Impulsacultura Projecta de les ICC’s” cofinançat per la Comissió Europea amb càrrec al FEDER dins de l’Eix 12 “Eix Urbà del programa Operatiu de Creixement Sostenible, per a la programació 2014-2020. Una manera de fer Europa”. Expedient: 1-21-ALD-0001

El procediment de contractació és Obert.

El pressupost base de licitació és de dos-cents tretze mil sis-cents seixanta-quatre euros amb cinquanta cèntims (213. 664, 50€), IVA exclòs.

El termini de presentació d’ofertes finalitza a les 13.00 hores del dia 12 de març de 2021.

Les proposicions o sol·licituds de participació s’hauran de presentar en la seu Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social, carrer Jorge Juan 21. 03002 Alacant

Pot consultar tota la informació i documentació de l’expedient en el següent enllaç:

Plataforma de Contractació del Sector Públic