L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert ha anunciat que a partir del pròxim 1 de juny es reprendrà el termini per a la presentació de sol·licituds de la convocatòria d’Ajudes a Revistes 2020. El procés d’aquesta edició, que va començar a principis de març i l’objectiu del qual és donar suport a la difusió d’entitats culturals sense ànim de lucre, es va paralitzar amb motiu de la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

La vicepresidenta i diputada de Cultura, Julia Parra, ha assenyalat que “contribuir al manteniment i millora d’aquestes publicacions, des del convenciment que són una valuosa eina de transferència de coneixements, contribueix a reforçar no sols la imatge de qualitat i prestigi de l’Institut, sinó l’important paper que la Diputació d’Alacant exerceix en matèria de cultura a la província”.

Igual que en anteriors edicions, podran optar a aquestes ajudes entitats culturals amb personalitat jurídica degudament acreditada i que publiquen, a la província d’Alacant i fora de l’àmbit universitari, revistes impreses d’investigació de provat interés dins dels camps de les humanitats i les ciències socials, que contribuïsquen a l’enriquiment del patrimoni bibliogràfic alacantí, escrites en castellà i/o valencià.

Aquestes subvencions estan encaminades a garantir l’edició impresa d’aquelles publicacions que, malgrat tindre una rellevància cultural excel·lent i de constituir-se en expressió del pensament, la investigació i sensibilitat de la societat alacantina actual, tenen un abast comercial molt reduït. La crisi econòmica, unida al canvi de paradigma que ha suposat l’aparició de les noves tecnologies, constitueix un important desafiament per a aquesta mena de revistes culturals.

Les entitats que desitgen prendre part en aquesta convocatòria disposen de tota la informació necessària disponible en la pàgina web www.iacjuangilalbert.com.