L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert ha convocat les Ajudes a la Investigació 2021, per a recolzar, un any més, l’elaboració de tesis doctorals i treballs en Ciències Socials i Humanitats. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el pròxim 14 de maig.

El pressupost d’aquest paquet d’ajudes, l’objectiu de les quals és contribuir al desenvolupament de la investigació en ciències socials i humanitats a la província d’Alacant, així com donar suport a les experiències complementàries a la formació docent i al desenvolupament d’actituds investigadores. ascendeix a 20.000 euros. Aquesta xifra es distribuirà en dos premis destinats a tesis doctorals, dotats amb 2.000 euros cadascun, i dues ajudes per a la realització de projectes d’investigació als quals correspon un màxim de 8.000 euros cadascun.

La línia d’investigació prioritària és la del turisme cultural a la província -rutes i itineraris culturals, història i art, patrimoni lingüístic i literari, etnografia, patrimoni industrial, gastronomia- o qualsevol dels seus vessants. La finalitat és posar-ho en valor i realitzar un estudi atés el desenvolupament de propostes per a millorar l’accessibilitat dels recursos culturals de la província, a l’ús de tecnologies de la informació per a la promoció i interpretació del patrimoni cultural de la província d’Alacant en l’àmbit del turisme o a la creació de productes o serveis sostenibles de turisme cultural a la província.

La presentació de les sol·licituds i documentació es pot realitzar de manera telemàtica o presencial a través de la seu electrònica de l’Institut Alacantí de Cultura (https://iacjuangilalbert.sedelectronica.es). Els treballs han de ser originals i inèdits i tant les tesis com les ajudes a projectes poden ser redactats en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.