L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert ha convocat les Ajudes a la Investigació 2019 per a recolzar l’elaboració de tesis doctorals –dotze, dotades amb un màxim de 4.000 euros cadascuna- i treballs en Ciències Socials i Humanitats -huit, dotats amb fins a 2.000 euros.

D’aquesta manera, el IAC manté per quart any consecutiu la dotació total establida en 2016, 64.000 euros, al mateix temps que potència de nou la investigació de temàtiques concretes que la institució considera que no han sigut prou explorades o requereixen un suport que fomente el seu estudi.

En aquest sentit, cal destacar que enguany s’ha augmentat el número a huit línies específiques per als treballs, als quals poden optar investigadors individuals o grups compostos per un màxim de cinc membres. Les línies convocades en 2019 per a aquest tipus d’investigacions són les següents: “Arts escèniques i contemporànies”, “La indústria tèxtil: efectes socioeconòmics, culturals i històrics”, “La cultura musical. Tradició, modernitat i avantguardes”, “El Tio Cuc: periodisme, humor i sàtira”, “El Grup d’Elx: la mirada reflexiva i el compromís cívic”, “Rafael Azuar Carmen: vida i obra (1921-2002)”, “Thomas Manuel Villanova Muñoz i Poyanos (1737-1802). El científic il·lustrat” i “Dret consuetudinari: tradició i vigència”. Les Bases poden consultar-se en la web www.iacjuangilalbert.com, des d’on poden obtindre’s també els impresos de sol·licitud.

Marián Abellán, subdirectora d’Investigació del Gil-Albert, ha recordat que “aquesta convocatòria anual és una de les activitats més consolidades de la institució perquè no solament facilita el desenvolupament i culminació de molts treballs, sinó que amb això la societat millora el seu coneixement”.