L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert activa el Pla d’Ajudes a la Investigació 2020, un programa dotat amb 64.000 euros i destinat a recolzar l’elaboració de tesis doctorals en Ciències Socials i Humanitats.

La vicepresidenta i Diputada de Cultura, Julia Parra, ha explicat que “a través d’aquestes subvencions, dirigides a estudiants de l’últim any de doctorat, el IAC pretén potenciar la investigació de temàtiques concretes que la institució considera que no han sigut prou explorades o requereixen un suport que fomente el seu estudi”. Igual que en l’edició anterior, el pressupost ascendeix a 64.000 euros, que es distribuiran entre setze ajudes de 4.000 euros cadascuna.

Per a la concessió de les beques es prestarà especial atenció a aquells temes que es vinculen a la província d’Alacant -al seu patrimoni lingüístic, literari, humanístic, científic, artístic i històric- o que suposen en el seu desenvolupament un avanç de la investigació que es realitze en els centres d’investigació presents en aquesta. Així mateix, es procurarà l’equilibri entre les ajudes a projectes vehiculats en valencià i en castellà i es concedirà major importància als treballs l’objectiu dels quals siga l’estudi de la història i activitats realitzades per l’Institut Juan Gil-Albert.

Les persones interessades hauran d’enviar la sol·licitud i documentació que s’especifica en les bases d’aquestes ajudes al Registre General del Gil-Albert. El model d’imprés es trobarà a la disposició dels ciutadans en la Secretaria de l’Institut i en la web www.iacjuangilalbert.com, una vegada concloga l’Estat d’Alarma i les seues pròrrogues.