La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Alacant ha aprovat la contractació de les obres de consolidació i restauració del Baluard de la Mina del Castell de Santa Bàrbara. El contracte a favor d’Arpa Patrimoni S.L. compta amb un pressupost de 281.575 euros.

L’edil de Cultura, Antonio Manresa, ha manifestat que «des de l’Equip de Govern, seguim amb el ferm compromís de posar en valor el nostre Patrimoni, i sens dubte el Baluard de la Mina és un dels elements més significatius, que ens permet donar una oferta cultural i turística de qualitat per a la nostra ciutat».

Amb aquesta intervenció s’aconsegueixen quatre objectius fonamentals per a un dels espais més significatius de la fortalesa: la consolidació estructural dels elements completament en peus, la recuperació morf-funcional del Baluard sobre la base de tots els elements existents, la restitució formal d’aquells elements amb suficient informació detallada que el possibiliten i la posada en valor de les parts intervingudes, permetent una millor lectura dels elements del Castell.

Tot l’anterior es realitzarà amb una intervenció i uns materials compatibles amb les fàbriques històriques, permetent identificar la intervenció i la seua reversibilitat, distingint clarament el vell del nou, no inventant formes històriques sense informació i integrant plàsticament els nous materials amb els ja existents.

Es tracta d’una obra protegida segons el Pla Especial de Protecció de l’Entorn del Castell de Santa Bàrbara, amb catalogació de Monument i denominat Bé d’Interés Cultural i Patrimoni històric d’Espanya.