El programa EAUTOP té per finalitat fomentar projectes d’emprenedoria que afavorisquen l’economia verda i digital, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Les persones beneficiàries d’aquestes subvencions han de ser treballadors autònoms o per compte propi com és el nostre cas en la iniciativa de la revista cultural LOBLANC.info

El projecte va haver de reunir les condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera que va precisar de l’informe d’una entitat pública del Mapa d’Entitats de l’Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana que en el nostre cas va ser l’Ajuntament d’Elx.

En el nostre cas la nostra activitat es desenvolupava a través d’una activitat que contribuïa a la transició digital atés que som un mitjà de comunicació en línia.

La nostra activitat contribueix a la transformació digital perquè incorpora noves tecnologies i processos digitals amb l’objectiu d’aconseguir ser una empresa més eficient adaptada al seu entorn, augmentar el seu abast i garantir millors resultats concedint un paper essencial a la tecnologia digital.

Les activitats que realitzem que contribueixen a la transformació digital són:

• Tindre en les xarxes socials la font principal d’informació per a millorar la seua activitat i oferir millor qualitat.

• Tindre una especial relació amb el client i usuaris a través de mitjans digitals.

• Fer ús de tecnologies per a atraure nous clients.

• Accedir a la informació de l’activitat en temps real.

• Tindre visibilitat digital especialment.

• Ús de tècniques de màrqueting a través de la gestió de webs, utilització del ecommerce.

Quantia.

L’import de la subvenció obtinguda per a la nostra iniciativa ascendeix a 5.000 euros. Per això agraïm el suport del govern valencià, mitjançant la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball a través de LABORA, al nostre mitjà de comunicació cultural que ens permetrà inciar el 2023 amb més tranqulitat i continuar desenvolupant adequadament la nostra labor soci-comunitària de difusió de la cultura en totes les seues disciplines centrat principalment en les actuacions socioculturals desenvolupades a la província d’Alacant i la Comunitat Valenciana.