La Universitat d’Alacant, juntament amb l’Organització d’Estats Iberoamericans per a la Educació, la Ciència i la Cultura (OEI) han unit esforços per a la creació conjunta de la Càtedra Iberoamericana de Cultura Digital i Propietat Intel·lectual. Aquesta càtedra tindrà com a objectiu generar coneixement per a respondre als desafiaments que planteja la cultura digital en la comunitat iberoamericana des de la perspectiva dels drets culturals, en particular, pel que fa als drets d’autor. Així mateix, cercarà generar espais de debat i reflexió que ajuden a millorar les condicions de la cultura en el context digital, com a factor fonamental per al accés, la creació, la producció i la circulació de continguts culturals a la regió.

La càtedra tindrà com a focus principals la promulgació de bones pràctiques, la investigació i la transferència de coneixement en matèria de cultura digital i contribuirà a la consolidació de les indústries creatives i culturals en el context digital. En aquest sentit, està previst que, en aquest primer any, es duga a terme un seminari en línia sobre cultura digital i propietat intel·lectual, i també el llançament d’un programa de beques i ajudes per a aprofundir coneixements sobre aquests àmbits.  

Una mirada a la indústria cultural a Iberoamèrica

“La indústria cultural aporta valor a la cultura, no sols des del seu vessant econòmic, sinó també com a instrument de transformació social. A més, la tecnologia ha canviat la manera de crear, accedir i consumir cultura. Això ha generat una convulsió que és necessari gestionar, avançant en l’harmonització de les polítiques que garantisquen el dret a la cultura i altres drets, com els drets d’autor”, ha declarat Mariano Saboner, Secretari General de la OEI.

“Propietat intel·lectual i Iberoamèrica són dues constants en la història de la Universitat d’Alacant. En el primer cas, pel gran nombre de cursos, seminaris i projectes d’investigació en què ha participat i participa el nostre professorat. En el segon, pels vincles històrics que ens uneixen amb moltes universitats i instituts d’investigació a Amèrica Llatina i el gran nombre d’alumnes d’aquest continent que han passat per les nostres aules. És un honor que l’OEI haja comptat amb nosaltres per a crear aquesta cátedra”, ha declarat Manuel Palomar, rector de la Universitat d’Alacant..

El sector cultural aporta una contribució fonamental al desenvolupament econòmic d’Iberoamèrica. Les indústries creatives i culturals representen entre el 2% el 6% del PIB d’Amèrica Llatina i el Carib, i suposen 1,9 milions de llocs de treball a la regió. Es calcula que a Amèrica Llatina i el Carib l’economia creativa va aportar més de 124 mil milions d’U$D a la economia iberoamericana, la qual cosa va representar el 2% de les exportacions de la regió (Font: Ernst & Young, 2015).

En els últims temps s’ha produït un canvi de paradigma en l’estructura de les indústries culturals i creatives per la irrupció de l’univers digital. La cultura en espanyol i en portuguès, té un immens potencial pel nombre d’usuaris que s’estenen a tot l’espai iberoamericà, independentment del lloc en el qual es faça la producció, fet que representa una oportunitat valuosa per a aquest sector en el futur immediat. De fet, es calcula que l’any 2017 al voltant del 15% dels usuaris digitals naveguen en Internet en espanyol o portuguès (7,7% dels usuaris d’Internet es comunica en espanyol, segons l’Institut Cervantes).

Davant d’aquest panorama, la Càtedra Iberoamericana de Cultura Digital i Propietat Intel·lectual pretén contribuir a la protecció dels drets culturals, també de propietat intel·lectual dels creadors culturals i de conscienciació de la societat sobre la importància de protegir el llegat cultural iberoamericà. La Càtedra Iberoamericana de Cultura Digital (UA-OEI) acompanyarà els desafiaments que planteja la cultura digital a Iberoamèrica, des de la perspectiva de drets culturals que ofereix la Carta Cultural Iberoamericana, que inclou el dret de propietat intel·lectual. La Carta va ser aprovada en la XVI Cimera de Caps d’Estat i de Govern de l’any 2006, que va tenir lloc a Montevideo (l’Uruguai) i continua sent el principal full de ruta en matèria de cultura a la regió.

Sobre l’Organització d’Estats Iberoamericans (OEI)

L’Organització d’Estats Iberoamericans per a la Educació, la Ciència i la Cultura (OEI) és el primer organisme intergovernamental de cooperació de l’espai iberoamericà. Des del 1949 treballa fomentant la cooperació en els seus tres camps d’actuació. En l’actualitat, formen part de l’OEI 23 Estats membres i compta amb 18 oficines regionals, a més de la seua Secretaria General a Madrid.

Sobre la Universitat d’Alacant (UA)

La Universitat d’Alacant ha fet una decidida aposta per les càtedres institucionals en els últims anys. En l’actualitat, i comptant amb la Càtedra Iberoamericana de Cultura Digital i Propietat Intel·lectual, en sumen un total de 23. La Universitat d’Alacant pretén fomentar, a través de les càtedres institucionals les relacions estratègiques i duradores, per les quals les dues parts es beneficien dels resultats de la investigació, la formació i la difusió i transferència de coneixement..

Les càtedres institucionals tenen vocació de ser punts de trobada i reflexió, de debat, d’investigació, de tractar temes d’interès i actualitat i de permetre l’intercanvi de coneixement, d’experiències i d’inquietuds. En definitiva, de ser un fòrum permanent de trobada entre acadèmics, empresaris, institucions i estudiants, amb la finalitat de tractar temàtiques i fer activitats d’interès per a les empreses i les institucions i en el qual la Universitat pot aportar tot el potencial que té.