Amb motiu de celebrar el 250 aniversari de Beethoven que es va commemorar el dia 16 de desembre, l’Orfeó Crevillentí inicia aquest projecte a principis de setembre amb assajos virtuals per cordes, finalitzant els enregistraments individuals a la fi de novembre.

L’Orfeó, encara que en l’actualitat està format per 85 veus mixtes, en aquest projecte participen 50 components d’aquest.

La direcció musical va estar a càrrec de la directora Sra. Isabel Puig i la idea naix de Juan Pedro Navarro productor i realitzador del vídeo que va ser produït i editat en les instal·lacions de l’empresa Ibersonic Studios.

Respecte a la peça interpretada, Simfonia núm. 9 «Coral» – Oda a l’alegria, es va triar per ser una de les més populars del compositor i que a nivell coral sabien que arribaria a tot el públic.

L’origen de l’Orfeó Crevillentí va tindre lloc en 2007, quan la primera autoritat, municipal, el llavors alcalde Cèsar August Asencio, animat pel tenor José A.

Sempere, va reunir els 7 cors de la localitat. Sí, Crevillent, una xicoteta ciutat de 30.000 habitants comptava llavors amb 7 cors adults amb una organització estable, sense comptar amb els dos de la Tercera edat, alguns infantils i altres grups de vida més o menys esporàdica, indica una afició al cant incontestable, però també va saber garantir un futur molt falaguer.

Des de llavors, s’ha treballat molt a crear una Federació de cors, amb la creació d’una Escola Coral infantil i juvenil, dividisca en tres seccions:

PIZZICATO (de 3 a 6 anys, CRESCENDO (de 8 a 12) i CANTICORUM (12 a 18).

Després de moltes reunions de treball, redacció d’estatuts, creació d’una infraestructura, adquisició de material, selecció de l’equip musical, etc.… per fi es va culminar aquella primera etapa.