El regidor de Cultura, Raúl García de la Reina, i el director d’Arqueologia i Museus, Josep Antoni Gisbert, han presentat un conjunt de ceràmiques de vernís negre procedents de la regió italiana de Campània i altres de vernís intern roig pompeià, originàries del segle I a. C., que Manuel Sánchez Valentín ha donat al Museu Arqueològic per a la seua exhibició en el Museu de la Mar.

Manuel Sánchez Valentín, gran aficionat a la pesca submarina, va trobar de manera fortuïta aquestes restes arqueològiques subaqüàtiques als voltants del port de Dénia l’any 1980, segons ell mateix ha explicat. En aquells dies, ja va deixar en depòsit al Museu Arqueològic diverses de les peces oposades i, recentment, ha donat el conjunt de 81 peces de vaixella ceràmica de taula i de cuina campanianas que s’ha presentat. Quaranta d’aqueixes peces estan senceres i en bon estat i, en la seua majoria, s’exhibeixen ja en el Museu de la Mar.

L’arqueòleg Josep Gisbert hablaró d’aqueixa nau afonada en temps de Sertorio, procedent del golf de Nàpols, amb càrrega de vi i ceràmica, d’on procedeixen les peces donades per Sánchez Valentín. Amb aquesta chara s’inaugurarà la programació estival dels museus de Dénia, que s’estendrà fins al mes de setembre.

El catàleg i estudi d’aquestes peces que està realitzant el Museu Arqueològic oferirà una informació capital per al coneixement del tràfic marítim i les importacions de la Dénia romana, Dianium, en l’època tardorrepublicana, quan va ser ciutat estipendiaria –els seus béns i persones pertanyien a Roma i aquesta autoritzava els seus habitants a explotar els seus recursos a canvi del pagament d’un tribut (stipendium)- abans d’aconseguir l’estatus de municipium.

La vaixella ceràmica de taula i de cuina trobada data entre el 80 i el 70 a. C., època de Sertorio, i procedeix, pels contextos que s’han pogut establir de diferents troballes, d’un dels navilis procedents del golf de Nàpols en aquella època i que va naufragar en els voltants del port de Dénia.

Aquestes naus oneràries, ha explicat Gisbert, eren de grans dimensions i transportaven vi del golf de Nàpols, oli de Apulia i, com a càrrega secundària, ceràmiques fines de taula i de cuina, molt de gust del moment, marcat per la romanització del món ibèric i, en conseqüència, el ressorgiment del consum del vi i altres productes itàlics.