El V FIV es duu a terme a Alacant, durant els dies 7, 8 i 9 de desembre de 2018. S’espera la participació d’aproximadament 100 persones provinents dels 21 capítols del FIV amb seus a Europa i les Américas, membres d’altres plataformes i organitzacions conformades per víctimes, i immigrants econòmics expulsats pel model econòmic, social i polític colombià.

El V FIV, trobada de les víctimes colombianes, serà en l’edifici municipal Porta Ferrisa que es troba allotjat en l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social d’Alacant. L’obertura que serà a les 17 hores del 7 de desembre és oberta al públic. Calle Jorge Juan, 21, 03002 Alacant.

La V Trobada internacional de víctimes s’orienta a les víctimes del conflicte social i armat de Colòmbia, als exilieus i refugieus i migrants. És convocat pel Fòrum Internacional de Víctimes FIV i organitzat per cinc fòrums que tenen la seua seu a la Comunitat Valenciana (Alacant, Elx, Torrevieja i València) i Albacete.

Velandia, a qui se li recorda per la seua faceta d’artista i el seu pèl blau, és un activista internacional pels drets humans de les víctimes del conflicte armat colombià. El considera que “no hi ha una xifra exacta que reflectisca quants colombians i colombianes van ser obligats a deixar el nostre país per culpa de la guerra. Hi ha esforços per reconstruir el rastre deixat per la guerra, però no hi ha unanimitat en les xifres”.

A Colòmbia, la signatura de l’Acord entre el govern i les guerrilles de les FARC Forces Armades revolucionàries de Colòmbia per a la Terminació Definitiva del Conflicte a Bogotà va ser el 24 de novembre de 2016.

El Centre Nacional de Memòria Històrica CNMH i la Unitat per a les víctimes UV sorgeixen de l’aplicació de la Llei 1448 de l’any 2011. A Colòmbia, ens diu Velandia es van iniciar ràpidament els projectes del CNMH, aquest té com a objecte la recepció, recuperació, conservació, compilació i anàlisi de tot el material documental, testimoniatges orals i per qualsevol un altre mitjà, relatiu a les violacions ocorregudes en ocasió del conflicte armat intern colombià, a través de la realització de les recerques, activitats museístiques, pedagògiques i altres relacionades que contribuïsquen a establir i esclarir les causes de tals fenòmens, conèixer la veritat i contribuir a evitar en el futur la repetició dels fets. No pot assumir funcions jurisdiccionals.

Velandia ha sigut la primera persona reconeguda com a homosexual víctima del conflicte per la UV, aquesta unitat atén i repara integralment a les víctimes, perquè aquestes exercisquen la seua ciutadania i aporten en la consolidació de la pau com a resultat de la gestió efectiva i coordinada de la Unitat amb els altres actors del Sistema.

L’acord de pau el qual es va signar el 24 de novembre del 2018 en el Teatre Colón de Bogotà. Va ser ratificat pel Senat de Colòmbia i la Càmera de Representants, el 29 i 30 de novembre del mateix any. D’aquest Acord sorgeix el Sistema Integral de Veritat, Justícia, Reparació i No Repetició (el Sistema), compost per diferents mecanismes judicials i extra judicials que de manera coordinada, amb la finalitat d’aconseguir la major satisfacció possible dels drets de les víctimes, ha d’assegurar la rendició de comptes per l’ocorregut, garantir la seguretat jurídica dels qui participen en el Sistema Integral i contribuir a garantir la convivència, la reconciliació i la no repetició del conflicte i així assegurar la transició del conflicte armat a la pau.

Informa Velandia que el Sistema (SIVJRNR) està compost per la Comissió per a l’Esclariment de la Veritat, la Convivència i la No Repetició; la Unitat per a la Cerca de Persones donades per Desaparegudes en el context i a causa del conflicte armat; la Jurisdicció Especial per a la Paz JEP; i les mesures de reparació integral. Aquests components han d’operar de manera coordinada i articulada, i contribuiran a la No repetició.

El Sistema Integral ha de satisfer, a través dels diferents mecanismes, els drets de totes les víctimes del conflicte armat: víctimes d’agents de l’Estat, víctimes de les guerrilles, i també víctimes dels grups paramilitars, que han trobat resposta en el marc dels processos de justícia i pau i que poden també participar en les mesures i mecanismes de debò i reparació del Sistema.

La veu dels qui som víctimes del conflicte, tant les que segueixen a Colòmbia com les quals estem en l’exili són el que dóna sentit i vitalitat al treball que realitzen les institucions del Sistema que va començar a implementar-se a Colòmbia en 2018. Perquè la nostra pluralitat de veus siga efectiva, ha de ser escoltada en forma adequada i pels qui tenen el poder de transformar-les en acció, recalca Velandia.

Escoltar-nos implica, per exemple, permetre que el dolor s’expresse i canalitze en relats i peticions concretes, de totes les persones i organitzacions de víctimes, ens diu Velandia. El delicte d’exili porta intrínseca l’ocurrència d’altres delictes que afecten de manera diferenciada a grups extremadament vulnerables com el són les dones, la infantesa, la població LGTBI, les persones de la tercera edat i les minories ètniques. Però el sistema ha d’actuar concorde a les lleis internes de cada país d’acolliment, doncs aquestes limiten o impulsen la participació de les vìctimas en refugi o exiliades.

Aquest esdeveniment és important perquè en el V FIV Alacant es faran presentes representants del SIVJRNR, ells són: Luz Marina Montsó, directora de la Unitat especial per a la cerca de persones donades per desaparegudes en el context i en raó del conflicte armat a Colòmbia; Roberto Vidal, Alt Magistrat de JEP; Carlos Beristain, de la Comissió per a l’esclariment de la veritat, la convivència i la no repetició; i, Vladimir Rodríguez, Assessor de la direcció general i coordinador d’Agenda exilie i articulació amb el SIVJRNR.

L’objectiu del V FIV és promoure la integració activa de les víctimes, la defensa del procés de pau, la materialització dels acords i el treball conjunt per a enfortir el procés organitzatiu, el compliment dels Drets de les Víctimes a la Veritat, la Justícia, la Reparació, la No Repetició i la tornada voluntària, amb seguretat i dignitat.