La “Muestra de Arquitectura Reciente de Alicante 2016/2017”, que van ser triats per un jurat compost per arquitectes de reconegut prestigi, es va inaugurar el passat dia 18 de gener en el Centre d’Art L’Estació de la ciutat de Dénia.

La Mostra d’Arquitectura té com a objectiu reconéixer i difondre el treball de qualitat dut a terme pels arquitectes de la província; les obres capaces de contribuir a reforçar una arquitectura i un paisatge amb biaix propi; els projectes que reforcen el nostre patrimoni natural i cultural; les experiències dutes a terme en relació amb la sostenibilitat, la innovació i la divulgació dels valors de l’arquitectura; els nous camps de treball on els arquitectes estan emprenent originals iniciatives.

La Unió Internacional d’Arquitectes (UIA) se suma a la celebració del Dia Internacional de l’Hàbitat, instituït el primer dilluns de cada mes d’octubre, amb la finalitat de reflexionar sobre la sostenibilitat social i ambiental dels nostres assentaments, el dret fonamental de l’habitatge i la responsabilitat de la població i les institucions en la configuració dels nostres hàbitats.

Existeixen altres actes programats que s’aniran desenvolupant al llarg de la setmana per tota la geografia alacantina, destacant l’Exposició de la Mostra d’Arquitectura Recent i la presentació de catorze dels vint-i-huit projectes seleccionats, que tindrà lloc en la seu social del CTAA (Plaza Gabriel Va mirar núm. 2, 03001, Alacant, En aquesta web es pot trobar informació detallada dels esdeveniments i la inscripció a les activitats que així ho requerisquen.

Si bé queda molt camí per recórrer, des del Col·legi Territorial d’Arquitectes-as treballen amb il·lusió i esforç perquè els professionals siguen capaços de contribuir a configurar un territori que s’adeqüe a les aspiracions que té la societat actual, formulant entre tots els ciutadans un model compartit, sostenible, saludable i innovador, respectuós amb les nostres singularitats, activador dels nostres béns culturals i naturals, en el qual cada persona trobe les oportunitats que li permeten posar en marxa el seu propi projecte vital.