Divendres passat 21 de juny es va presentar el nou Orfeó Crevillentí en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrían” de Crevillent. Les entitats que subscriuen creuen necessari prendre les regnes d’aquesta tradició amb un nou plantejament perquè l’activitat coral torne a ser el referent musical que va ser antany, unint a tota l’afició de Crevillent. Per això, des de finals de 2016, es van reprendre les col·laboracions entre Coral Crevillentina, Orfeó Veus Crevillentines i Cor Ruiz Gasch, i, d’una forma més activa, van decidir reprendre la iniciativa per a impulsar aquest projecte coral de futur, que implica la unió de les tres entitats en una única entitat coral que es denominarà ORFEÓ CREVILLENTÍ, amb la finalitat de preservar la història i l’antiguitat del cant coral de Crevillent i crear una estructura més completa per al creixement musical, vocal i coral dels orfeonistas i per tant del propi ORFEÓ CREVILLENTÍ.

El cant coral compta amb una llarga tradició a Crevillent. L’Orfeó Crevillentí es va fundar en 1891. La Coral Crevillentina és l’entitat que va continuar la seua labor fins a l’actualitat, després del parèntesi de la Guerra Civil (1936-1939). Al llarg de molts anys han nascut diverses agrupacions corals, unes de la pròpia Coral o bé de forma independent que han produït una difusió important d’aquesta vocació musical.

En 2007 es va iniciar un acostament dels cors gràcies a la mediació del Sr. alcalde de Crevillent Sr. Cèsar August Asencio Adsuar i el tenor José Antonio Sempere Belso, que va culminar en la creació de la Federació Coral. El projecte de la Federació Coral constava de tres fases: la primera era la creació d’una escola coral per al foment del cant coral entre els xiquets de la localitat, la segona la creació d’un orfeó juvenil i la tercera, com a culminació del projecte coral, era la unió de tots els cors de Crevillent en una única entitat coral, la denominació de la qual seria Orfeó Crevillentí, amb la finalitat de preservar la història i antiguitat del nostre cant coral. Des de llavors s’ha aconseguit crear i mantindre una Escola Coral que en l’actualitat té més de dos-cents educands amb edats compreses entre els quatre i els díhuit anys.

Els objectius que desenvolupar per l’entitat són la creació d’un gran orfeó per a escometre grans projectes i altres actuacions institucionals de caràcter local. Dividit en diverses seccions, amb diversos trams d’edats i dedicació a diversos repertoris.

L’estructura de l’entitat serà la següent:

  1. COR INFANTIL.
  2. COR JUVENIL
  3. CORS ADULTS:

-COR POLIFONIA: REPERTORI SIMFÒNIC-CORAL.

-COR LÍRIC: REPERTORI LÍRIC, ÒPERES, SARSUELES, COMÈDIES MUSICALS.

-COR POPULAR.

Per tant s’inicia una nova etapa que tindrà una dimensió local, provincial i en el propi país per a dignificar el treball de les veus de la ciutat de Crevillent.