Gràcies a l’interés mostrat pel CEIP Miguel Cervantes d’Elx s’ha creat al costat del Museo Paleontológico d’Elx el ‘Projecte Juràssic’. Una proposta de col·laboració educativa dirigida a la classe B de 5 anys d’Educació Infantil. Així, tenint en compte el currículum del seu segon cicle, s’ha dissenyat material didàctic el protagonista del qual ha sigut el dinosaure Spinophorosaurus nigerensis, depositat temporalment en el museu il·licità.

Aquest projecte naix a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, que ha obligat a reduir i fins i tot suspendre activitats presencials. Sens dubte, una oportunitat perquè l’àrea de didàctica del MUPE s’adapte a les noves circumstàncies i busque iniciatives per a acostar-se als escolars. I és que un dels pilars bàsics del Museu Paleontològic d’Elx el constitueix el desenvolupament d’activitats didàctiques.

D’aquesta manera, els continguts audiovisuals creats han permés als paleontòlegs del museu acostar-se al centre educatiu. En coordinació amb el tutor de la classe, Juan Carlos Cervera, s’ha proposat un treball a l’alumnat, el resultat del qual pot veure’s exposat en l’entrada del MUPE. Els alumnes i alumnes han treballat exercicis de raonament, fomentant al seu torn el treball en equip i descobrint la relació directa entre els museus de paleontologia i la investigació dels dinosaures. A més, s’ha acostat a l’alumnat la cultura de la seua ciutat, promovent la visita al Museu Paleontològic d’Elx com a lloc d’aprenentatge i divertimento.