El diari  INFORMACIÓN i Banc Sabadell convoquen els segons premis SOIS CULTURA amb la finalitat de distingir les iniciatives que es desenvolupen a la província d’Alacant en l’àmbit de la creació i gestió cultural, tant individual com col·lectiva i que contribueixen a crear riquesa cultural i humana. Els premis es divideixen en tres categories: indústries creatives i culturals, emprenedoria cultural i nous creadors.

Indústries creatives i culturals

Empreses que produeixen, promocionen, difonen o comercialitzen béns, serveis i activitats de contingut cultural o artístic.

Premi al guanyador-a: 1.500€

Emprenedoria cultural

Iniciatives i accions realitzades per entitats, associacions o persones que promouen i ajuden la difusió, audició o visualització de les idees i creacions culturals, tant físiques com virtuals.

Premi al guanyador-a: 1.500€

Nous creadors

Creadors de continguts culturals en qualsevol manifestació artística (música. pintura, vídeo, fotografia, escriptura, escultura, arts escèniques), les obres de les quals són expressió d’un present que busquen una nova forma de donar resposta a la relació de l’art amb la societat.

Premi al guanyador-a: 1.500€

Cada categoria dels Premis SOU Cultura està dotat d’una estatueta commemorativa amb el nom del guanyador i 1.500€ bruts, al qual s’aplicarà el que s’estableix en la vigent Llei i Reglament d’Impost de la Renda de les Persones Físiques.

Calendari:

20 de Juliol – 30 de Setembre

Termini d’inscripció de les candidatures

1 al 20 d’Octubre

El jurat es reunirà per a determinar als guanyadors

23 d’Octubre

Gal·la de lliurament de premis en Las Cigarreras

INFORMACIÓN