El Patronat del Misteri d’Elx convoca l’III Concurs de “Escaparates” sobre la Festa, a fi de fomentar el coneixement de la Festa i col·laborar en l’impuls de l’activitat comercial. La convocatòria està oberta a totes les empreses que posseïsquen aparadors a Elx, qualsevol que siga la seua naturalesa. Podran desenvolupar la seua proposta relativa al Misteri d’Elx combinant-la amb productes propis de l’establiment.

El jurat valorarà la creativitat, modernitat, innovació i originalitat i il·luminació, així com la composició, els materials utilitzats i l’harmonia de la decoració. S’atorgaran tres premis a aquells aparadors que obtinguen millor puntuació, a més de tres entrades dobles per a l’assistència a la representació del Misteri d’Elx del dia 11 d’agost de 2018.

Els interessats tenen fins al dia 1 d’agost per a presentar la inscripció de la seua participació al costat de la fotografia de l’aparador, a través del correu electrònic comunicacion@misteridelx.com o de forma presencial en la Casa de la Festa, en el Carrer Major de la Vila número 27 a Elx.