La Fundació Municipal “José María Soler”, convoca els Premis d’Iniciació a la Investigació i els Premis d’Investigació 2020, a fi de promoure i fomentar el coneixement del patrimoni històric, cultural i natural, de Villena i poblacions del seu entorn.

Premis d’Iniciació a la Investigació 2020

S’estableixen tres modalitats per a aquests premis. A la primera, podran concórrer els estudiants de 1r i 2n d’ESO. A la segona, els de 3r i 4t d’ESO i Cicles Formatius de Grau Mitjà. I a la tercera, els de Batxiller i Cicles Formatius de Grau Superior. En tots els casos, els treballs, l’extensió dels quals serà entre 7 i 20 folis, podran fer-se individualment o en grup per estudiants pertanyents a les localitats objecte del tema del Certamen. Aquests Premis estan dotats de 400 €, 450€ i 500 € nets respectivament, més diploma acreditatiu per a tots els casos

Premis d’Investigació 2020

Podrà concórrer als mateixos qualsevol persona o grup d’elles, amb una obra que s’atinga a una de les dues modalitats previstes: Modalitat d’Arqueologia, Premi “Museu Arquelógico José María Soler”, per a una obra el tema de la qual estiga relacionat amb l’arqueologia de la zona de Villena i, en general, de la conca mediterrània de la Península Ibèrica. Modalitat Científica i Humanística, per a obres el tema de les quals tracte de medi ambient, història, música… L’extensió dels treballs, en tots dos casos, serà entre 75 i 200 folis. El premi, únic i indivisible per cada modalitat, consistirà en l’edició de l’obra premiada i diploma acreditatiu.

Data límit de presentació de treballs: 15 de maig de 2020

Fundació “José María Soler”

Plaza de Santiago,5, 03400 Villena (Alacant)

Bases de la convocatòria, en la web de la Fundació: www.josemariasoler.org