La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alacant obri, fins al 4 d’abril, la convocatòria pública de subvencions 2019 per al desenvolupament de projectes culturals. La finalitat d’aquest programa és el suport i impuls d’iniciatives culturals no lucratives que fomenten la participació ciutadana, la divulgació de la cultura i de les arts, en general, que promoguen la recuperació del patrimoni cultural, material i immaterial, així com la identitat cultural alacantina i que ajuden a posicionar Alacant com a ciutat cultural.

La convocatòria va dirigida a entitats privades sense ànim de lucre que realitzen activitats de caràcter cultural, empreses privades, incloses les societats civils amb objecte mercantil i treballadors autònoms que realitzen activitats de caràcter cultural.

La dotació pressupostària destinada a aquesta convocatòria és de 36.000,00 euros. L’ajuda concedida estarà en funció de la quantitat sol·licitada, que podrà ser d’un màxim de 5.000,00 euros. Per part seua, els projectes hauran d’executar-se íntegrament entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019. Només s’admetrà la presentació d’un projecte per cada persona o entitat concurrent.

Presentació de projectes

Les sol·licituds hauran de presentar-se en el model que figura com a annex 1 a la convocatòria en el registre general de l’Ajuntament d’Alacant, situat al carrer Cervantes, número 3, bé presencialment o a través de la seu electrònica. També es podrà tramitar de forma digital en la Seu electrònica de l’Ajuntament (necessari eDNI o certificat emés per la ACCV o per la FNMT). Els interessats podran accedir a tota la informació disponible en la web de l’Ajuntament d’Alacant.