El Servei de Llengües de la Universitat d’Alacant obri fins al 18 de febrer el termini de matrícula d’una nova edició dels seus Tallers de Llengües i Cultures, en format no presencial, en la qual duplica el nombre de places oferides i amplia la seua oferta amb nous tallers (Informació i matrícula). Aquesta activitat compleix la seua desena edició, una iniciativa que ha aconseguit gran èxit de participació en les nou anteriors, amb més de 1.700 persones matriculades.

Com a novetat en aquesta edició s’ofereixen 3 nous tallers: “Italià aplicat a l’òpera”; “Videojocs: introducció a la llengua i la cultura” i “En valencià a Internet”, i continuen els ja tradicionals Introducció a la llengua i la cultura alemanya, àrab, catalana, italiana, japonesa, llengua de signes, portuguesa i russa. La matrícula és gratuïta per als membres de la comunitat universitària. Qualsevol altra persona interessada podrà inscriure’s amb un preu de matrícula de 20 euros. El termini de matrícula és de l’11 al 18 de febrer.

Els tallers tenen una duració de 10 hores (reconeguts amb 1 crèdit i un certificat d’assistència) i busquen promoure els valors del plurilingüisme a través del coneixement de llengües i cultures diverses i de l’ús del valencià com a llengua pròpia de l’activitat acadèmica. Ofereixen una visió àmplia de la realitat social, cultural i lingüística del país, a través de la pràctica de situacions comunicatives, vocabulari bàsic i aspectes bàsics de la gastronomia, tradicions populars, vida quotidiana, condicions de vida, convencions socials o art. A més, en el cas de la llengua de signes, l’aprenentatge es basarà en la facilitació de la comunicació amb les persones sordes, com també paraules i expressions recurrents.