Oriola manifesta el seu rebuig a l’informe que ha elaborat el Consell Valencià de Cultura al·legant raons de diversa índole entre el que es destaca el següent:

L’informe titulat “La Cultura com a Element de Progrés a la Vega Baixa” ha sigut elaborat a instàncies de la presidència de la Generalitat i el mateix Consell arran dels danys ocasionats pel pas de la DANA i que va assolar la comarca de la Vega Baixa al setembre de l’any passat, sent la finalitat del mateix la de formular propostes de progrés per a la Vega Baixa basades en la cultura i que ajuden a la recuperació econòmica i social de la nostra zona.

Per als representants del govern d’Orihuela aquest document conté errors i mostra una important manca de rigor acadèmic, la qual cosa fa que es tracte més aviat d’un treball sectorial realitzat per al debat.

En el capítol de Propostes s’exposen dènou recomanacions que en molts casos no són més que bons desitjos sobre el destí algun determinat immoble (museu comarcal en exclusivitat el Palau de Rubalcava una vegada estiga rehabilitat) o la repetitiva petició de col·laboració entre les administracions per al sosteniment d’algun altre bé. No es fa esment a la creació de cap òrgan que garantisca una mínima inversió en el patrimoni històric tal com es va fer amb La Llum de les Imatges. D’altra banda, no figuren una altra sèrie de propostes que ens consta que s’havien formulat.

Existeixen importants omissions quant a la riquesa i diversitat del patrimoni oriolà. No sols monumental sinó, també, natural, turístic, esportiu, arqueològic o museístic. No s’esmenta en l’informe Els Saladars, les Sénies de Moquita i Pando, el Castell i les seues muralles, i més.

Les propostes de l’informe constitueixen un Totum revolum, una mescladissa de particularitats de quasi tota la comarca que no conclou en res concret o realitzable a curt o, ni tan sols, mitjà termini. Tot això sense tindre en compte el significat concret que suposa la realització d’un parc cultural d’àmbit comarcal.

Es pensa, des del govern municipal, que la improvisació i les presses han marcat el ritme de les reunions i els treballs del Consell i això ha portat com a conseqüència a penjar aquest document en la web del Consell sense ni tan sols passar el document en esborrany per a la seua revisió. Només en la pàgina 6 existeixen dos errors tipogràfics importants: es diu Auriola i Uryola en comptes de Aurariola i Uryula.

Algunes d’aquestes raons anteriorment exposades tal vegada condueixen a entendre el per què es realitza la presentació oficial de l’informe a Dolores en lloc d’Oriola, la qual cosa també suposa un important greuge contra la capital cultural de la Costa Blanca i segona ciutat monumental de la Comunitat Valenciana. Lamenten, en últim lloc, que s’estiguen seguint criteris d’interés polític en comptes dels interessos socials que tots hem de perseguir.