Luis Antonio Mac-Beath, Luant (l’Havana 1955) arriba a LOBLANC amb el palmarés d’haver treballat en el Setmanari humorístic PALANTE i fer la secció nacional- internacional del diari Informació d’Alacant, a més de col·laborar en moltes altres publicacions en paper o digital.

En la proposta de Luis Antonio Mac-Beath, Luant, d’aquesta quinzena s’acosta amb humor, al patrimoni material i urbanístic de l’Església Catòlica després de l’informe del Govern que comptabilitza 20.014 temples i 14.947 finques inscrites per l’Església de manera legal gràcies a la reforma d’Aznar i sobre la qual s’obri la via a reclamar-los.

Les propietats la formen senyals patrimonials com són la mesquita de Còrdova o la Giralda de Sevilla però també finques amb altres destins com a terrenys, solars, habitatges, locals, detalla l’informe i que tots ells van ser registrats només amb una certificació eclesiàstica, segons consta en les notes simples. En qualsevol cas, no pot afirmar-se que els béns o drets reals inscrits a favor de l’Església mancaren de títol material d’adquisició.

En tot cas, l’Església no vol que estiga al seu nom res que no siga seu d’aquest patrimoni milionari, per això si algú vinguera amb millor dret i que poguera revisar la immatriculació realitzada, cada institució de l’església que hi haja inmatriculado, està disposada a fer aqueixa revisió si el dret ho permet i les exigències de la legalitat el demana.