Localitzar els refugis de la Guerra Civil que existien en el centre històric i valorar la possibilitat de restaurar-los i museizarlos perquè puguen ser visitats és l’objectiu que s’ha marcat la regidoria de Patrimoni amb el sondeig de diverses zones de referència per mitjà de Georradar.

“El georradar es passarà per tots aquells llocs del nostre centre històric on, segons les fonts orals, existien refugis antiaeris en temps de guerra”, ha indicat el regidor de Cultura i Patrimoni, Fernando Portillo. En concret, aqueixos llocs són la plaça de Dalt, la plaça de Baix, el carrer Forn Major, el Derrocat, el carrer Sancho Tello, el carrer Nicolás Andreu i la zona de la Ciutat Sense Llei. “En alguns casos, com la plaça de Baix i el carrer Forn Major, sabem que és segur perquè, en diferents moments, s’han produït enfonsaments, però desconeixem la ubicació exacta d’aquests”, ha precisat l’edil.

El treball de prospecció a través de Georradar, que la regidoria ha subcontractat a l’empresa Sensor & Programari, és un dels mètodes més emprats en la cerca d’estructures arqueològiques enterrades. Permet documentar estructures de diferent mena de material, ladrillo, pedra, mampuesto, i superfícies horitzontals on es conserven sòls o paviments.

El georradar ofereix un perfil o un tall vertical en dues dimensions on s’aprecien els canvis entre els tipus de materials. Una vegada es disposa d’aquests talls, es pot crear un model 3D continu i tallar-lo horitzontalment, com una llesca de pa, per a apreciar la planta de les estructures soterrades.

Portillo ha manifestat que “en el cas que trobem aquests refugis, depenent de l’estat d’aquests, analitzarem les possibilitats de restaurar i museizar algun d’ells perquè puguen ser visitats i se sumen al ric i nodrit patrimoni cultural de la nostra ciutat com a part del nostre passat, necessari per a entendre el nostre present”.

Segons el regidor, aquesta prospecció també permetrà conéixer si existeixen estructures de l’antiga Vila Petraria en el subsòl de la plaça de Baix, on l’actual equip de govern ha projectat obres de remodelació en un futur pròxim.