El Premi Internacional de Composició de Música per a Banda “Vila de Muro”, nascut en 2006, va convocar enguany la seua VII edició gràcies a l’Ajuntament de Muro i a la Societat Cultural Unió Musical de Muro.

Es tracta d’un premi biennal organitzat com una forma de promoure i encoratjar als compositors de banda i així expandir el catàleg d’obres per a aquestes composicions musicals, promovent i enriquint el patrimoni musical i cultural de les bandes.

La data límit per a les inscripcions serà el 31 d’octubre de 2018 a les 14:00 hores. Les composicions poden ser enviades a la següent adreça: AJUNTAMENT DE MURO – PLACETA MOLINA 4 – 03830 MUR (Alacant).

Les inscripcions enviades per correu postal o per correu han d’indicar la data de lliurament i l’oficina d’origen. Les inscripcions enviades i segellades en la mateixa data de tancament o l’anterior també seran acceptades. Els resultats es presentaran a la fi de desembre de 2018.

Podran participar compositors de qualsevol nacionalitat sense límit d’edat.

Queda establit un PRIMER premi de 4.500 euros, i el jurat podrà concedir tots els Esments d’Honor que considere oportunes sense estar aquestes remunerades econòmicament.