La Fundació Municipal “José María Soler”, convoca els Premis d’Iniciació a la Investigació i els Premis a la Investigació 2019 a fi de promoure i fomentar el coneixement del patrimoni històric, cultural i natural, relacionat amb Villena i poblacions del seu entorn.

Premis d’Iniciació a la Investigació

S’estableixen tres modalitats per a aquests premis. A la primera, podrà concórrer l’alumnat de 1r i 2n d’ESO. A la segona poden inscriure’s els i les estudiants de 3r i 4t d’ESO i Cicles Formatius de Grau Mitjà. En la tercera modalitat concorren els treballs de l’alumnat de Batxiller i Cicles Formatius de Grau Superior.

En tots els treballs l’extensió serà entre 7 i 20 folis, podran realitzar-se individualment o en grups conformats per estudiants pertanyents a les localitats objecte del tema del Certamen. Aquests premis estan dotats amb 400, 450 i 500 euros nets respectivament, a més de diploma acreditatiu.

Premis d’Investigació 2019

Podrà concórrer al mateix qualsevol persona o grup d’elles, amb una obra que s’atinga a una de les dues modalitats previstes:

Modalitat d’Arqueologia, Premi “Museu Arqueològic José María Soler”, per a una obra el tema de la qual estiga relacionat amb l’arqueologia de la zona de Villena i, en general, de la conca mediterrània de la Península Ibèrica.

Modalitat Científica i Humanística, per a obres el tema de les quals tracte de medi ambient, història, música… L’extensió dels treballs, en tots dos casos serà entre 75 i 200 folis. El premi, únic i indivisible, per a cada modalitat, consistirà en l’edició de l’obra premiada i diploma acreditatiu.

Data límit de presentació: 21 de maig de 2019, bases de la convocatòria completes en www.josemariasoler.org