L’anàlisi de distribució i concentració espacial de les indústries culturals i creatives en l’Àrea Metropolitana Alacant-Elx determina que no existeix una evolució equitativa de les mateixes sobre el territori. Les aproximacions obtingudes en aquesta anàlisi exploratòria, a través d’un SIG (sistema d’informació georreferenciada), permeten entendre el funcionament d’aquests sectors respecte a les seues dinàmiques espacials i les seues tendències d’agrupació, amb la finalitat d’impulsar les xarxes creatives de manera equilibrada i col·laborativa entre els dotze municipis de l’àrea per al seu desenvolupament urbà i econòmic.

El treball Les indústries culturals i creatives en l’àrea metropolitana d’Alacant-Elx. Estudi de les seues lògiques espacials per al desenvolupament urbà, realitzat per Mónica Copaja Alegre i Carlos Esponda Alva, investigadors peruans, col·laboradors de la Càtedra Iberoamericana ‘Alejandro Roemmers’ d’Indústries Culturals i Creatives (UMH), constitueix un de les primeres anàlisis de dades georreferenciados sobre indústries culturals i creatives realitzats en aquesta àrea alacantina, per la qual cosa ofereix una panoràmica actual, les aproximacions de la qual i perspectives poden ser de gran utilitat per a les Administracions i empreses. Així mateix, l’emmagatzematge i gestió de les dades obtingudes han generat un primer Banc de Dades de les Indústries Culturals i Creatives de l’Àrea Metropolitana que més endavant pot servir de base per a un estudi a escala interprovincial o intermunicipal, així com per a desenvolupar noves línies de recerca que donen a conèixer perspectives específiques sobre la distribució espacial d’aquestes indústries.

Els resultats d’aquests conceptes, models i estratègies de polítiques culturals es consoliden, des d’una perspectiva integral, en una delimitació de set àmbits sectorials: Arts escèniques; Arts visuals; Disseny; Mitjans; Literatura; Innovació i Tecnologia; i Patrimoni Cultural. A partir d’aquesta categorització general, es van seleccionar i van classificar els rubros empresarials que figuren en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) de 2009 d’Espanya, resultant una matriu de cerca que permet arreplegar dades per a l’anàlisi.

Quant a la distribució per sector creatiu, es pot apreciar que els de major pes són els de Disseny (24%), Mitjans (23%) i Innovació i Tecnologia (22%), dels quals el Disseny consolida una aglomeració espacial més definida sobre Alacant i Elx. Els sectors d’Arts Visuals (5%), Literatura i Patrimoni Cultural (8%) posseeixen un menor nombre de ICC, del que s’infereix que les empreses i institucions culturals superen en quantitat a les empreses estrictament creatives. La distribució espacial evidència també una tendència cap a la concentració espacial per sectors a mesura que augmenten les indústries culturals i creatives.