Aquest projecte impulsat per Fundació Empra, té com a objectiu generar oportunitats d’ocupació i autoocupació, formant a persones treballadores en economia circular i reducció de CO₂. Es tracta d’un projecte finançat pel programa Empra Verd, de Fundació Biodiversitat, amb el suport del Ministeri per a la Transició Ecològica i El Repte Demogràfic i cofinançat pel Fons Social Europeu.
L’Economia Circular està deixant de ser un concepte abstracte per a adquirir cada vegada més protagonisme, en convertir-se en un referent dels grans canvis o transicions que necessiten els models i estils de vida actuals, els quals impliquen una alta pressió sobre els recursos, la degradació dels ecosistemes i la pèrdua del capital natural. Es tracta de disposar de nous patrons de desenvolupament, que garantisquen un futur sostenible, transformant substancialment les nostres maneres de produir, consumir i viure. La innovació suposa un element clau per a aconseguir la transició cap a una Economia Circular. Són necessàries noves tecnologies, processos, serveis i models empresarials, així com el canvi integral en els hàbits de comportament dels consumidors.
Per això, es dissenya aquest projecte. Entenent que l’Economia Circular és el futur per a l’economia real i en molts casos, és un jaciment per a noves emprenedories.
El projecte forma i assessora a emprenedors, autònoms o empleats, perquè els seus negocis i emprenedories es puguen convertir en negocis més sostenibles, així puguen desenvolupar negocis emprenedors verds, basats en l’economia circular. Donant resposta i complementant a moltes indústries i accions econòmiques que necessiten d’una empresa especialista en la gestió dels residus que complemente el cercle per a aconseguir un residu 0. És així que, els equips d’ocupació i negocis socials i d’economia social i que siguen capaces de generar un valor mediambiental basat en l’economia circular.
El projecte té quatre accions que s’executen la majoria en la Comunitat Valenciana, a la província d’Alacant, concretament, i una a Navarra. Concretament, una acció formativa en intraemprendiment verda, en cadascuna de les comunitats i dues accions de pilotatge i la posada en marxa del negoci intraemprenedor a la província d’Alacant. En aquest cas, s’han executat de la mà d’entitats com l’Obra Social de Caixa Petrer o La Red Sanamente, impulsant la creació de nous projectes emprenedors vinculats a la sostenibilitat dins de les seues pròpies organitzacions.