La Mesa de Contractació ha resolt la licitació per a la contractació de les obres del projecte de rehabilitació i obertura al públic de cinc refugis antiaeris, que s’emmarquen dins de les ajudes europees de la EDUSI, i ha proposat l’adjudicació a la mercantil que va quedar més ben situada en el procediment, Novum Projectes Integrals i Serveis S.L., després de les justificacions presentades davant una possible baixa desproporcionada, amb una proposta econòmica 280.245,90 euros. Amb aquesta actuació, l’Ajuntament pretén posar aquestes cinc infraestructures de protecció de la població en cas de bombardejos de la Guerra Civil a la disposició del públic tant per a visites guiades com per a diferents activitats culturals. La proposta d’adjudicació anirà a aprovació de la Junta de Govern.

Aquesta actuació està impulsada a través de les regidories de Cultura i Coordinació de Projectes, i promouen el projecte d’obertura i rehabilitació de cinc refugis antiaeris, localitzats en la zona EDUSI entre els dos castells d’Alacant. D’aquesta manera Alacant es convertirà en la primera ciutat espanyola, i una de les primeres europees, amb més recursos memorístics rehabilitats i oberts al públic.

Ara estan oberts al públic els refugis de les Places de Balmis i Sèneca, i amb l’obra que ara es contracta s’obriran els de les escalinates del Jorge Juan (General Marvá), Marqués de Molins, Plaza Músic Tordera, Mercat Central i Tabacalera.

En tots ells no sols es realitzaran obres de rehabilitació, sinó que s’instal·larà un sistema elèctric i rieles per al seu potencial ús expositiu. De la mateixa manera, l’obra inclou el fer-los totalment accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

Els projectes s’emmarquen dins de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat EDUSI Les Cigarreras, es troba l’Objectiu temàtic 6, orientat a “Promoure la protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural i natural de les àrees urbanes, en particular les d’interés turístic”.