La Beca d’estudis musicals Antonio Pérez Verdú té la finalitat d’ajudar a un músic novell a que realitze estudis de perfeccionament musical durant el curs lectiu i/o les anualitats 2021-2022.

Podran sol·licitar aquesta beca totes aquelles persones, que hagen finalitzat els estudis de Grau Professional de Música, l’edat màxima fins als trenta anys i que tinguen una vinculació amb la ciutat, bé per motius de naixement o residència, formació o participació en les entitats musicals de la ciutat.

La dotació és de 2.250 €

El termini de presentació és del 14 d’octubre al 2 de novembre 2021 a través de la sede electrònica:

Accés a les bases de la convocatòria: https://sedeelectronica.alcoi.org/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000027475732307711&lang=CA

o presencialment al registre de l’Ajuntament d’Alcoi (amb cita prèvia)