Aguas d’Alicante s’ha unit recentment a la Junta Arbitral de Consum d’Alacant. Amb la seua adhesió, la companyia fomenta i ofereix una opció amistosa per a conflictes i reclamacions que afecten els usuaris del servei, propiciant la resolució de les controvèrsies plantejades de manera ràpida i equitativa. Aquesta opció està disponible per a clients de totes les poblacions gestionades per la companyia: El Campello, Montfort, Petrer, Sant Vicent del Raspeig i Sant Joan d’Alacant i Alacant.
Per a la tramitació de l’arbitratge, és necessari que el client d’Aguas d’Alicante haja presentat prèviament a la companyia una reclamació i aquesta haja obtingut resposta. Si és insatisfactòria, té dret a utilitzar els serveis del Customer Counsel (figura interna i resolutòria de conflictes dins de l’empresa), o bé sol·licitar la mediació a l’OMIC (Oficina Municipal del Consumidor) del seu municipi o a la Junta Arbitral de Consum d’Alacant.
Iniciat de manera voluntària pel client i Aguas d’Alicante, aquest procediment extrajudicial de resolució de conflictes dona accés a un sistema gratuït i molt més àgil que qualsevol reclamació judicial. En ell, totes dues parts es comprometen a complir el laude que dicte finalment el tribunal, resolució que té caràcter vinculant i que, a més, tanca en última instància el procés iniciat per totes dues parts.
En relació amb la composició de la Junta Arbitral, aquesta és de caràcter tripartit, formada per Administració, consumidors i sector empresarial, de manera que els interessos, tant dels empresaris o professionals, com dels consumidors, estaran representats en la pròpia Junta Arbitral.
Ètica i transparència, objectius per a 2022-2027
Aguas d’Alicante va presentar a l’inici de l’any el seu Pla Estratègic 2022-2027, un full de ruta que guiarà l’acció de l’empresa al llarg dels pròxims anys. Aquest pla s’estructura entorn de cinc eixos d’acció definits i desglossats en fites per a l’acció immediata; entre ells, el denominat eix “Persones en el centre” ocupa un lloc essencial per a la companyia i aglutina totes aquelles accions amb les quals vol continuar avançant per a oferir als seus clients una total credibilitat, transparència i serietat en el servei. Amb un focus clar en les persones i dins d’aquest eix, s’ha incorporat com a fita l’adhesió a la Junta Arbitral de Consum d’Alacant, un pas més dins del camí d’ètica i transparència recorregut per la companyia.