Amb “In the American West” de Richard Avedon com a punt de partida, aquest projecte tracta de fer un retrat sobre els habitants de diferents barris d’Alacant.

Portar un estudi portàtil al carrer permet interactuar millor amb els retratats, relacionar-nos amb ells en el seu propi ambient, sense la necessitat que aquests hagen de traslladar-se a la fredor d’un lloc desconegut per a ells.

Aïllant als personatges per mitjà d’un fons neutre i simplificar la imatge a través d’una llum homogènia, s’aconsegueix retratar amb naturalitat i transparència: el fotògraf perd protagonisme per a atorgar-li’l al retratat i així destacar la força de les mirades, postures o maneres de cadascun.

“Un retrat fotogràfic és també una imatge d’algú que sap que se li està fotografiant, i com aqueixa persona usa aqueixa consciència és tan important com quin aspecte té o el que porta lloc. Està implicat en el que està passant i té incidència en el resultat final”. Richard Avedon.