Més del 51% d’empreses culturals i creatives del Baix Segura tenen menys de deu anys

La distribució espacial de les indústries creatives al Baix Segura evidència una clara...

Read More